En Ar

حضور ریاست دانشگاه در خوابگاه اندیشه

شب دوشنبه 24/8/89 آقای کتر علی محمدی رئیس دانشگاه به  همرا آقای  دکتر گودرزی معاون پشتیبانی ومنابع انسانی وآقای کوخایی زاده مدیرکل امور دانشجوی در خوابگاه اندیشه حضور یافتند.

در این بازدید که مورد استقبال دانشجویان قرار گفت مسائل مختلف دانشجویان در خوابگاه هامورد بررسی قرارگرفت.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها