En Ar

تمدید حکم انتصاب مدیرکل اموردانشجویی ومدیر دفتر نظارت وارزیابی

طی احکام جداگانه ای  از سوی دکتر علی محمدی رئیس دانشگاه حکم انتصاب آقای کریم کوخایی زاده مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه وآقای دکتر محمد حسین رحمانی دوست مدیر دفتر نظارت وارزیابی  دانشگاه  به مدت دو سال دیگر تمدید گردید.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها