En Ar

شرکت اعضای هیات علمی ،کارکنان ودانشجویان دانشگاه در راهپیمایی سیزده آبان

همزمان باروز سیزده آبان روزملی مبارزه با استکبار جهانی رئیس دانشگاه،،معاونین ،مدیران ،اعضای هیات علمی ،کارکنان ودانشجویان دانشگاه در راهپیمایی سطح شهر ایلام شرکت کردند .در این راهپیمایی بزرگ که اقشار مختلف مردم شرکت داشتند دانشگاه ایلام شرکت فعالی داشت .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها