En Ar

انتصاب مدیر دفتر استعدادهای در خشان وسرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی محمدی رئیس دانشگاه آقای دکتر اویی منفرد به سمت مدیر دفتر هدایت استعدادهای در خشان وآقای دکتر خشنود نورالهی به سمت سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه منصوب گردیدند.روابط عمومی دانشگاه برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها