En Ar

برگزاری اردوی توجیهی دانشجویان ورودی جدید

اردوی توجیهی دانشجویان ورودی جدید روزهای پنج شنبه وجمعه 22و23/7/89به مقصد خوران ایوان برگزار گردید .

دراین اردوکه حجه الاسلام هاشمی معاون نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ،دکتر نصراله نژادمعاون آموزشی دانشگاه،دکتر سیاری معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه ،دکتر گودرزی معاون پشتیبانی ومنابع انسانی دانشگاه ،دکتر لویی منفرد مدیر امور فرهنگی دانشگاه وجمع زیادی از دانشجویان ورودی جدید حضور داشتند در فضایی صمیمی  دانشجویان در جریان وضعیت ومقررات دانشگاه قرار گرفتند .

معرفی حوزه های مختلف آموزشی ،دانشجویی وفرهنگی ،پژوهشی ، دانشکده ها ،مقررات دانشجویی ورفاهی ،فعالیتهای فرهنگی ،ورزشی وتربیت بدنیوامور مربوط به خوابگاهها از جمله مواردی بودند که در این اردو برای دانشجویان مطرح وبه پرسشهای آنان در این زمینه ها پاسخ  لازم ارائه گردید.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها