En Ar

برگزاری اردوی توجیهی دانشجویان ورودی جدید

اردوي توجيهي دانشجويان ورودي جديد روزهاي پنج شنبه وجمعه 22و23/7/89به مقصد خوران ايوان برگزار گرديد .

دراين اردوکه حجه الاسلام هاشمي معاون نهادنمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ،دکتر نصراله نژادمعاون آموزشي دانشگاه،دکتر سياري معاون دانشجويي وفرهنگي دانشگاه ،دکتر گودرزي معاون پشتيباني ومنابع انساني دانشگاه ،دکتر لويي منفرد مدير امور فرهنگي دانشگاه وجمع زيادي از دانشجويان ورودي جديد حضور داشتند در فضايي صميمي  دانشجويان در جريان وضعيت ومقررات دانشگاه قرار گرفتند .

معرفي حوزه هاي مختلف آموزشي ،دانشجويي وفرهنگي ،پژوهشي ، دانشکده ها ،مقررات دانشجويي ورفاهي ،فعاليتهاي فرهنگي ،ورزشي وتربيت بدنيوامور مربوط به خوابگاهها از جمله مواردي بودند که در اين اردو براي دانشجويان مطرح وبه پرسشهاي آنان در اين زمينه ها پاسخ  لازم ارائه گرديد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها