En Ar

خلاصه عملکرد معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه در سال ۸۸

خلاصه عملکرد معاونت پژوهشي وفناوري دانشگاه در سال 88

1- مقاله هاي نمايه شده درISI............................................................................................86 عنوان

2- مقاله هاي نمايه شده درISC..........................................................................................17 عنوان

3- مقاله هاي علمي پژوهشي .............................................................................................10عنوان

4- مقاله هاي ارائه شده در کنفرانسهاي بين المللي ......................................................5 عنوان

5- مقاله هاي ارائه شده در کنفرانسهاي ملي ..............................................................140عنوان

6- طرحهاي پژوهشي درون دانشگاهي ............................................................................62 عنوان

7- طرحهاي پژوهشي برون دانشگاهي ..............................................................................3عنوان

8- کتب منتشر شده .................................................................................................................12عنوان

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها