En Ar

خلاصه عملکرد معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه در سال 88

خلاصه عملکرد معاونت پژوهشی وفناوری دانشگاه در سال 88

1- مقاله های نمایه شده درISI............................................................................................86 عنوان

2- مقاله های نمایه شده درISC..........................................................................................17 عنوان

3- مقاله های علمی پژوهشی .............................................................................................10عنوان

4- مقاله های ارائه شده در کنفرانسهای بین المللی ......................................................5 عنوان

5- مقاله های ارائه شده در کنفرانسهای ملی ..............................................................140عنوان

6- طرحهای پژوهشی درون دانشگاهی ............................................................................62 عنوان

7- طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی ..............................................................................3عنوان

8- کتب منتشر شده .................................................................................................................12عنوان

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها