En Ar

جنبش نرم افزاری از منظر مقام معظم رهبری

جنبش نرم افزاری از منظر مقام معظم رهبری

1-  مفهوم و تعریف جنبش نرم افزاری و تولید علم

?    شکستن مرزهای علم و پیشرفت کردن.

?    عبور از مرزهایی که امروز دانش دارد.

?    رفتن از راه هایی که به نظر، راههای نارفته ای است.

2-  دامنه و ابعاد جنبش نرم افزاری و تولید علم

?    شامل همه علوم از جمله علوم انسانی

?    در همه زمینه ها اتصال علم و صنعت باید تحقق پیدا کند.

?    به معنای حقیقی کلمه... در خود بعنوان یک ملت و یک جامعه ی علمی به وجود بیاوریم.

3-  ضرورت و اهمیت جنبش نرم افزاری و تولید علم

?    پایه و مایه ی همه ی اینها (قدرت بین المللی و... ) ، قدرت علمی است.

?    هرچه علم پیشرفت کند ، پایه های ایمان دینی مستحکم تر خواهد شد.

?    امروز اگر برای علم سرمایه گذاری و مجاهدت و تلاش نکنیم، فردای ما، ‌فردای تاریکی خواهد بود.

4-   مسئولیت جنبش نرم افزاری و تولید علم

?    همه ی مسئولان و همه ی آحاد ملت احساس کنند که در این جهت مسئولیت دارند.

?    دانشگاه باید بتواند یک جنبش نرم افزاری همه جانبه و عمیق در اختیار این کشور و این ملت بگذارد.

?    اهل علم در محیط دانشگاه... دستگاه های دولتی بزرگترین مسئولیت را دارند .

5-  افق و چشم انداز جنبش نرم افزاری و تولید علم 

?    افق کار در کشور بسیار خوب است... ما بدون علم نمی توانیم به جایی برسیم.

?    می توانیم تا بیست سال دیگر، تا سی سال دیگر، کاری  کنیم که... ایرانیان و کشور ما در صدر قرار گیرد .

?    می توانیم مرز علم را بشکنیم و جلوتر هم برویم. یعنی ما دنیا را لااقل در بخشهایی محتاج علم خودمان کنیم.

6-  توانائیها و زمینه های ایجاد جنبش نرم افزاری و تولید علم

?    مواد و مفاهیم اساسی یی در فرهنگ عریق و عمیق اسلامی ما وجود دارد.

?    مواد آن در فرهنگ و میراث علمی، فرهنگی و دینی خود ما وجود دارد.

?    ما بعنوان یک ملت با استعداد باید علم آفرینی کنیم و می توانیم.

7-   خاستگاه و جهت گیری جنبش نرم افزاری و تولید علم

?    در جهان بینی ما، علم از دل دین می جوشد و بهترین مشوق علم، ‌دین است.

?    علم یک امر مقدس است؛ دنبال علم رفتن دارای قدسیت است.

?    نور بودن علم باید مورد نظر باشد.

8-  الزامات جنبش نرم افزاری و تولید علم

?    دنبال تولید علم، ژرف بینی و ژرف یابی باشد... البته این، فرهنگ حمایت از علم و پژوهش و کارهای مدیریتی لازم دارد

?    استعداد شرط لازم است، نه کافی.... تلاش و مجاهدت عالمان،‌ اندیشمندان و استادان هم لازم است .

?    وقتی در یک مجموعه باور به وجود آمد، این باور پشتوانه حرکت ماندگار و پایدار خواهد بود .

9-  موانع جنبش نرم افزاری و تولید علم

?    غربی ها ؛ ... چون می دانند علم ابزار قدرت است .

?    سرویس های اطلاعاتی؛... دانشجوی بیدار و دانشگاه آگاه ایرانی... منصرف کنند و مانعش بشوند .

?  علم را به شکل وحی منزل از مراکز و خاستگاههای غربی گرفته ایم و به صورت فرمولهای تغییر نکردنی در ذهنمان جا داده ایم .

10- نقش بسیج در جنبش نرم افزاری و تولید علم

?  بسیج یعنی به صحنه آمدن و به میدان  آمدن، چه میدانی؟ میدان چالشهای حیاتی و اساسی... میدان فکر و دانایی و تولید علم.

?   جوانهای بسیجی... علم را جدی بگیرید. علم مهم است.

?  کارهای بزرگ  فقط در میدان جنگ نیست... در میدان فناوری و پیشرفتهای علمی و فنی هست... از بسیج جوان و پیر و زن و مرد بر می آید .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها