En Ar

انتصاب مدیرگروه علوم قران وحدیث ورئیس مرکز بهداشت ،درمان ومشاوره دانشجویی

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر قربانی رئیس دانشگاه آقای دکتر محمدرضا شیرخانی به سمت مدیرگروه علوم قران وحدیث ودکتر جهانشاه محمد زاده به سمت رئیس مرکز بهداشت ،درمان ومشاوره دانشجویی منصوب شدند

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها