En Ar

انتصاب مدیرگروه علوم قران وحدیث ورئیس مرکز بهداشت ،درمان ومشاوره دانشجویی

طي احکام جداگانه اي از سوي دکتر قرباني رئيس دانشگاه آقاي دکتر محمدرضا شيرخاني به سمت مديرگروه علوم قران وحديث ودکتر جهانشاه محمد زاده به سمت رئيس مرکز بهداشت ،درمان ومشاوره دانشجويي منصوب شدند

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها