En Ar

دکتر مستقیمی: آموزش عالی در توسعه اجتماعی، فرهنگی وسیاسی جامعه نقش ویژه ای دارد

مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری گفت: آموزش عالی در کشورهای پیشرفته در تعیین خط مشی برای توسعه در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و انسانی نقش بسزایی ایفا می کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه "دکتر مستقیمی"  مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری روز دوشنبه درکارگاه نظارت وارزیابی آموزش عالی استان  گفت: بنا بر جدیدترین آمار در حال حاضر حدود سه و نیم میلیون دانشجو در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد حدود 502 هزار نفر در دانشگاههای دولتی در حال تحصیل هستند.

وی افزود: هم اکنون در مراکز آموزش عالی کشور44 هزارو 952نفر عضو هیات علمی در سطح دانشگاههای کشور وجود دارد که برای رسیدن به وضعیت مطلوب به 21هزار و 300 نفر عضوهیات علمی جدید نیازاست .

دکترمستقیمی نظارت و ارزیابی در جوامع پیشرفته را بستر ساز کارآیی و اثربخشی نظام دانست و گفت: این موضوع در آموزش عالی از اهمیت دوچندانی برخوردار است، زیرا نظام آموزش عالی به عنوان نظامی پیشرو و تعیین کننده خط مشی قادر است، زمینه توسعه در ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و انسانی را فراهم نماید.

وی، تمرکززدایی ، تفویض اختیار ، سازماندهی ارگانیک ، پویایی نقش ، تصمیم گیری مشارکتی ، ارتباطات ، کار گروهی و تعامل را در فرآیند نظارت و ارزیابی که اهمیت ویژه ای در جامعه دارد، عنوان کرد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها