En Ar

انتصابات جدیددر معاونتهای دانشگاه

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی محمدی رئیس دانشگاه آقایان دکتر حمید گودرزی افشارعضو هیات علمی گروه شیمی به سمت معاون پشتیبانی ومنابع انسانی و دکتر علی اصغر نصراله نژاد قمی عضو هیات علمی گروه زراعت واصلاح نباتات به سمت معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شدند . شایان ذکر است آقای دکتر حمید گودرزی قبلا سمت معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه و وآقای دکتر علی اصغر نصراله نژاد قمی سمت معاون پشتیبانی ومنابع انسانی دانشگاه را عهده دار بودند. روابط عمومی دانشگاه برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد .
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها