En Ar

انتصاب معاون آموزشی دانشکده کشاورزی ومشاور رئیس دانشگاه در امور فضای سبز

طی حکمی از سوی دکتر قربانی رئیس دانشگاه آقای دکتر محمد سیاری  عضو هیات علمی گروه باغبانی به سمت معاون آموزشی دانشکده کشاورزی منصوب شد . همچنین طی حکمی از سوی دکتر قربانی آقای دکتر مهدی صیدی معاون سابق آموزشی دانشکده کشاورزی به سمت مشاور رئیس در امور فضای سبز منصوب گردید .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها