En Ar

راه اندازی مرکز مطالعات تئوری دانشکده علوم پایه

در راستای خدمات رسانی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،مرکز مطالعات تئوری دانشکده علوم پایه با هزینه ای معادل پانزده میلیون تومان راه اندازی شد .

این مرکز مجهزبه سایت کامپیوتری واینترنت بوده ودانشجویان میتوانند برای پژوهشهای خود ازاین امکانات استفاده نمایند .

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها