En Ar

همت مضاعف و کار مضاعف - حجت الاسلام سید محمد باقر هاشمی

پيام نوروزي مقام معظم رهبري انعکاس روح مکتب اسلام و تأکيد بر موفقيتهاي بي بديل نظام اسلامي در عرصه هاي مختلف و نگاهي عميق و جامع به آينده و جايگاه نظام اسلامي در منطقه و جهان است نظامي که با همت مضاعف ملت و تلاش مضاعف امام عظيم الشأن به پيروزي رسيد و با استقامت و فداکاري و رشادت آحاد مردم ،تمام توطئه هاي نظامي ، سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي دشمنان را خنثي و 8 سال دفاع مقدس را با پيروزي جبهه اسلام در مقابل جبهه کفر مديريت و قله هاي رفيع علم و دانش را عليرغم تلاشهاي همه جانبه دشمن و تحريم فتح نمودند. و با توجه به تجربه گذشته که با همت مضاعف و کار مضاعف دستاودهاي درخشاني نصيب ملت بزرگ ايران گرديد مقام معظم رهبري مي فرمايند:
براي اينکه بتوانيم بر طبق اقتضائات کشور و ظرفيتهاي کشور حرکت کنيم احتياج داريم به اينکه همت خودمان را چند برابر کنيم کار را متراکم تر و پرتلاش تر کنيم من امسال را به عنوان سال « همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاري مي کنم به اميد اينکه بخشهاي مختلف ، بخشهاي اقتصادي ، بخشهاي فرهنگي ، بخشهاي سياسي ، بخشهاي اجتماعي ، در همه عرصه ها ، مسئولين کشوربه همراه مردم عزيزمان بتوانند با گامهاي بلندتر ، با همت بلندتر ، با کار بيشتر و متراکم تر راههاي نرفته اي را بپيمايند و به هدفهاي بزرگ خود انشاءالله نزديکتر شوند ما به اين همت مضاعف نيازمنديم کشور به اين کار مضاعف نيازمند است .
 درواقع شعار سال 89 مبني بر همت مضاعف و کار مضاعف از ضروري ترين نيازهاي کشور محسوب مي شود به جهت اينکه توسعه و تعالي هر کشوري به ميزان کار و تلاش مفيد آن جامعه وابسته است از اين رو هر اقدامي که موجب افزايش فرهنگ کار، افزايش کارآمدي جامعه شود امري مطلوب و قابل تحسين است براي تحقق اين شعار قواي سه گانه و آحاد مردم رسالت خطيري بر عهده دارند بخصوص نخبگان جامعه ورسانه هاي گروهي که بايد با نگاهي آسيب شناسانه و نقادانه موانع عملياتي شدن همت مضاعف و کار مضاعف را شناسايي نموده و راهکار اجرايي و عملي شدن اين امر مهم را ارائه نمايد . از منظر بسياري از دلسوزان ، انديشمندان ، تحليلگران موانع و راهکارهاي انجام کار مضاعف را اينگونه مي توان برشمرد:
1-    احساس مسئوليت همگاني: که به فرموده پيامبر اسلام «کُلُکُم راع و کُلُکُم مَسئول عَن رعيَتِه» با بسيج عمومي ، عزم ملي ، وحدت و همدلي ، نشاط و بالندگي به دست مي آيد و موجب همت مضاعف و کار مضاعف همه اقشار جامعه مي شود.
 
2-   عامل مديريتي : همت مضاعف و کار مضاعف بدون اتکا به مديريت کارآمد و عالمانه ميسر نمي شود و در پشت هر سازمان متعالي و کشور توسعه يافته مديريتي علمي و کارآمد نهفته است و اين مديران قوي و هوشمند و تحول گرا هستند که موجب اثرگذاري در مجموعه خود مي گردد و تحول عظيم و بنيادين را به وجود مي آورند و روح خود باوري و اعتماد به نفس را در جمع  مرتبط با خود مي دمند ، روحيه و انگيزه دو چندان به آنها مي بخشند و آنها را سرشار از اميد و نشاط در
 مسير کار و تلاش مي سازد لذا اگر مديريت اين ويژگيها را نداشته باشد بخش اعظم ناکارآمدي و کم کاري در جامعه به نحوه مديريت و تدبير مديران و مسئولان سازمان بر مي گردد .
3-   تقويت انگيزه هاي ديني : يکي ازعوامل بسيار مهمي که مي تواند به توسعه کار و افزايش کارآمدي در جامعه کمک نمايد توجه به آموزه هاي ديني و ارزش هاي معنوي کار است قرآن کريم و پيامبر عظيم الشأن و ائمه اطهار همواره به انسان هاي فعال در عرصه کار احترام نموده و کار را عبادت ، و امرار معاش را جهاد در راه خدا دانسته و بر دستان کساني که همت مضاعف و تلاش مضاعف داشته اند بوسه زده و احترام ويژه قائل بوده است لذا بايد فرهنگ کار از منظر قرآن کريم و روايات در جامعه تبيين شود.
4-   تقويت عشق و علاقه قلبي به کار : کليد اصلي موفقيت درهر کاري و راز پيشرفت و توسعه هر کشوري در عشق ورزيدن به کارهايي که انجام مي دهد خلاصه مي شود که اگر مسئولان و مديران ،کارمندان و کارکنان ، کشاورزان و بازاريان ،پزشکان و پرستاران ، اساتيد ، محققان و... همه و همه با عشق و صداقت کار خود را انجام دهند در واقع نتيجه اش کار مضاعف و پر ثمر و بي عيب و نقص خواهد بود.
5-   پرهيز از دوباره کاري ها و موازي کاري ها : يکي از مشکلات اساسي و قديمي  دوباره وسه باره کاري ها، موازي کارها ، تکرار مجدد تجربه ها و انجام کارهاي تکراري است که بخش قابل توجهي از وقت و انرژي و منابع کشور صرف اين امور بيهوده مي شود که حل اين مشکل همت مضاعف مي طلبد و نتيجه رفع اين مشکلات خود به خود به کار مضاعف مي انجامد .
6-   ايجاد و انجام کار واقعي و مولد : درآمد کشورها بايستي از تفکر و دسترنج و خلاقيت مردم و کار مولد حاصل شود تا به قله هاي رفيع استقلال واقعي و پيشرفت و سعادتمندي نائل گردد. بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه وجود دارند که عمدتاً نه تنها داراي منابع نفتي و گازي نيستند بلکه واردکننده اين نوع منابع هم مي باشند ولي در عين حال از اقتصاد غني و پويا و رو به رشدي بهره مي برند.
7-   عامل فرهنگي : ميزان کار ، پشتکار يک ملت امري فرهنگي بوده و ريشه در پيشينه تاريخي آن ملت دارد وقتي توليد  خلق ثروت در جامعه اي ارزش تلقي شود بدنبالش فرهنگ کار جايگاه واقعي خود را مي يابد اما در جامعه اي که نگاه منفي و نادرست به سرمايه و ثروتمند وجود دارد ، در آن جامعه روح کار و تلاش و جهد و جديت از بين مي رود و کم کاري فرهنگ غالب مي شود .
8-   تعهد ملي : در کشوري که منافع ملي ارزش تلقي شود احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت کشور در فرد فرد آن جامعه امري دروني و با ارزش مي گردد لذا مردم براي توسعه و تعالي سرزمين خود متعهدانه تلاش مي کند منافع ملي را بر منافع شخصي ، گروهي ، قومي ، قبيله اي ، طايفه اي و سازماني ترجيح مي دهند.ضروري است مسئولان فرهنگي،رسانه هاي گروهي و مراکز آموزشي درتقويت مسئوليت پذيري و تعهد ملي در جامعه تلاش نمايند چرا که بين تعهد ملي و کار مضاعف رابطه معنا داري وجود دارد.
9-   عامل انگيزش : براي آنکه کار مضاعف در جامعه انجام شود بايد انگيزه هاي خدمتي نيروي کار حفظ و تقويت شود اين انگيزه ها مي تواند مادي يا معنوي ، فردي يا سازماني ، شخصي يا گروهي باشد.
10-  توانمند سازي : آموزش ، مهارتهاي شغلي نيروي کار را افزايش داده و موجب افزايش بهره وري و کارآفريني مي شود .
11-  ارزشيابي : ارزشيابي عادلانه و مستمر و تشويق نيروهاي فعال در سازمانهاي دولتي و خصوصي مي تواند منجر به تقويت فرهنگ کار و تلاش شود در جامعه اي که به نيروي انساني اصالت داده شود و انسان کارامد محور توسعه گردد بالنده و پويا خواهد بود.
 
12- حسن تدبير : همت مضاعف و کار مضاعف با تدبير درست و کارشناسانه امور انجام مي پذيرد و در گرو هدايت درست منابع و تصميم سازي و تصميم گيري واقع بينانه تحقق مي يابد لذا حرکتهاي غير اصولي ، نسنجيده و شتاب زده باعث فرصت سوزي و هدر دادن نيروي کار مي شود .
 
13- روش ها : اصلاح روش ها مي تواند موجب چابکي و چالاکي سازماني گرديده و پويايي و افزايش بهره وري را به دنبال داشته باشد لذا مهندسي مجدد روش انجام کار موجب تحرک بخشي و استفاده بهينه از منابع و فرصت ها مي شود .
14- عامل برنامه ريزي : بايد برنامه ريزي جدي و مدون در حوزه ها ي گوناگون اعم از فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و علمي و... بر اساس سند چشم انداز و دهه پيشرفت و عدالت بصورت کوتاه مدت وميان مدت و بلند مدت انجام پذيرد و با توجه به اولويتها ، ظرفيتها و اقتضائات کشور اقدام لازم صورت گيرد.
15- پرهيز از سمينارها ، همايشها و هم انديشيهاي مضاعف : يکي از آسيبهاي جدي که موجب عدم تحقق مطالبات مقام معظم رهبري از مردم و مسئولين مي شود نگاه صرف سميناري و همايشي به شعار سال است اگر چه سمينارها و همايشها محفلي مناسب براي هم انديشي براي استفاده از نظر جمعي و اتخاذ راهکار مناسب مي باشد ولي متأسفانه در کشور گاهي نفس برگزاري اين گونه برنامه ها تحقق خواسته هاي مقام معظم رهبري دانسته مي شود که با هدف اصلي هم خواني ندارد. لذا با شناخت درست موانع و آسيبها و تدبير راهکارها و نگاه جامع به ظرفيتها ، اولويتها و اقتضائات کشور مي توان شاهد تحقق مطالبات مقام معظم رهبري در عرصه هاي مختلف به ويژه حوزه هاي همت مضاعف ، کار مضاعف در مبحث علم و تحقيق و فن آوري ، تأمين سلامت و نشاط اجتماعي ، توليد فکر و کتابخواني ، افزايش معلومات عمومي ، قانون مندي و قانون مداري ، مبارزه با فقر و فساد و بي عدالتي و استفاده بهينه از منابع موجود کشور در چارچوب اصلاح الگوي مصرف و هدفمند کردن يارانه ها باشيم.
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها