En Ar

انتصاب معاون آموزشی و معاون دانشجویی و فرهنگی

طي احکامي ازسوي دکتر قرباني رئيس دانشگاه آقايان دکتر علي محمدي عضو هيات علمي گروه الهيات به سمت معاون آموزشي دانشگاه و دکتر گودرزي عضوهيات علمي گروه شيمي به سمت معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه منصوب شدند
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها