سه شنبه‌های کتاب دانشگاه ایلام (معرفی کتب تألیفی و ترجمه‌ای اعضای هیأت علمی دانشگاه ایلام)

خانه خبرها
سه شنبه‌هاي کتاب دانشگاه ايلام (معرفي کتب تأليفي و ترجمه‌اي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام)

عنوان کتاب: مدارا از ديدگاه اسلام

مولفان: عبدالجبار زرگوش عضو هيأت علمي دانشگاه ايلام و سيد محمد باقر هاشمي

کتاب مدارا از ديدگاه اسلام تاليف سيد محمد باقر هاشمي و عبدالجبار زرگوش عضو هيئت علمي دانشگاه ايلام در 3 فصل و 82 صفحه توسط انتشارات انديشه منتشر شده است.

از وظايف دين که قابل انفکاک از آن نيست؛ فعاليت‌هاي غريزي داراي دو بعدند: بعد فردي که آثارش برخود فرد منعکس مي شود، و بعد اجتماعي که آثارش به جامعه بر مي‌گردد تا اينکه بر طبيعت روابط و صورت‌هاي آن منعکس و ظاهر گردد نظامي که متعهد ساماندهي همه اين امور مي‌شود، نظام اخلاقي با دو بعد فردي و اجتماعي مي‌باشد نظام اخلاقي از نظام‌هايي است که اديان با برخوردار بودن از آن، از ساير تئوري هاي وضعي متمايز گرديده، تا جايي که اين نظام‌هاي وضعي برخي از ابعاد اخلاقي که زندگي بدون آنها استقامت پيدا نمي‌کند را از اديان اقتباس کردند تاکيد اسلام بر دوبعدي بودن انسان _ مادي و روحي _ در واقع تجلي واقعيت انسان و نيازهاي ضروري زندگي است، همچنانکه ماترياليستها با ناديده گرفتن نيازهاي ضروري زندگي است، همچنانکه ماترياليست‌ها با ناديده گرفتن نيازهاي روحي انسان ناموفق بوده و با شکست مواجه شده‌اند، راهبان نيز با ناديده گرفتن نيازهاي مادي، فردي و اجتماعي به چنين سرنوشتي دچار شده‌اند، لذا مي‌بينم گروه اول مجبور مي‌شود جهت اشباع خواست‌هاي روحي، برخي از تعليمات اديان را اقتباس کند، گروه دوم نيز براي اشباع نيازهاي مادي خود به اين بعد از انسان تن در دهد، اين تسليم بخاطر قاطعيت قانوني بوده که طبيعت ضرورت دو بعدي بودن انسان آن‌ را ايجاب کرده که بدون در نظر گرفتن آن دو بعد تکامل و شکوفايي و استقرار انسان تضمين نمي‌شود، آن قانوني است که کاملترين مصداق‌هاي صيانت آن در تعليمات اسلام احساس مي‌شود اسلام درحاليکه بر اشباع نيازهاي روحي از راه عبادات چون واجبات و مستحبات، نماز و ذکر و روزه و حج و زکات و بخشش تاکيد دارد، بر اشباع نيازهاي مادي نيز به همان اندازه تاکيد مي‌کند.

 

 

سه‌شنبه هر  هفته، ما را با معرفي کتب منتشر شده اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام همراهي کنيد.

 

روابط عمومي دانشگاه ايلام

آخرین اخبار

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها