En Ar

کارگاه (دو روزه) مدل های آب و هوایی و پیامدهای تغییر اقلیم در علوم طبیعی در دانشگاه برگزار می گردد

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها