En Ar

شناسایی ژنتیکی باکتری‌ های سودمند در تولیدات گیاهی توسط دانشیار دانشگاه ایلام

دکتر محمد جواد زارع، دانشیار دانشکده کشاورزی، ژنتیک باکتری‌ های سودمند در تولیدات گیاهی  را شناسایی کرد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدجواد زارع دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی موفق به شناسایی ژنتیکی باکتری‌های سودمند در تولیدات گیاهی شد.

 دکتر زارع، در این زمینه اظهارداشت:در جداسازی این باکتری ‌ها که از مناطق سردسیر استان کردستان انجام گرفت، چندین باکتری با توانمندی تثبیت نیتروژن و تولید هورمون رشد گیاهی در سال 2016 تا 2017 و پس از سلکسیون ‌های مختلف به جهت شناسایی ژنتیکی و ارزیابی کارآمدی آن‌ها انتخاب گردیدند.

 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، افزود: دو سویه از این باکتری‌ ها در ابتدا و در داخل کشور کارهای مقدماتی شناسایی ژنتیکی آن‌ها انجام و پس از توالی یابی ژنتیکی در آلمان مشخص گردید، متعلق به جنس آزوسپیریلوم گونه " زی "می‌باشند. این گونه از باکتری تا آنجایی که اطلاع در دست است از کانادا و یونان ایزوله گردیده‌اند و وجود این باکتری ‌ها در مناطق سردسیر کوهستانی استان کردستان جالب توجه است. سپس به سبب تایید این گونه نمونه‌ ها به کشور برزیل ارسال و توسط "پروفسور سلدن" که یکی از مشهورترین باکتری شناسان می باشند، مجدد توالی یابی ژنتیکی گردید و جنس و گونه آن تأیید گردید.

  وی، اضافه کرد: همچنین وجود ژن مربوط به نیتروژناز نیز شناسایی گردید. توالی ‌های ژنتیکی این دو سویه باکتری اخیرا با اسامی  Azospirillum zeae strain IRKURDISTAN2   و Azospirillum zeae strain IRKURDISTAN1  در NCBI ثبت گردید. کار بر روی این باکتری‌ها هنوز در حال انجام می ‌باشد. این جنس از باکتری ‌ها از مهمترین باکتری‌ های سودمند است که کاربرد آن‌ها در تولیدات گیاهی در مقاله‌ی مروری، به نام Azospirillum and Wheat Production در کتاب Probiotics in Agroecosystem از انتشارات Springer  در سال 2018 توسط اینجانب منتشر گردید.

  دکتر زارع، خاطرنشان کرد: همچنین وجود دو گونه دیگر از  باکتری ‌های این جنس از گیاه گندم وحشی جداسازی و در مقاله تحت عنوان: Endophytic Azospirillum for enhancement of growth and yield of wheat  با مشارکت پروفسور مهناز از مشهورترین باکتری شناسان در زمینه گروه باکتری ‌های همزیست گیاهی در سال 2018 به چاپ رسید.

  وی تأکید کرد: بکارگیری باکتری‌ها در تولید گیاهان زراعی قدمتی نزدیک به 60 سال دارد. این باکتری ‌ها از روش های مختلف موجب افزایش رشد و تولید محصول می‌ گردند. در برخی از کشورها از این باکتری ‌ها در جهت جایگزینی بخشی از کودهای شیمیایی استفاده می ‌گردد. در حال حاضر تولید تجاری باکتری ‌ها در قالب کودهای زیستی به جهت تولید محصولات ارگانیک مورد استقبال قرار گرفته است.

 دکتر زارع افزود: با همکاران شاغل در دانشکده کشاورزی در نظر است که شناسایی باکتری‌های سودمند در کشاورزی را درمناطق ایلام، نیزآغاز نماییم.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها