En Ar

بخشی از پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در دانشگاه برگزار شد

بخشی از پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی با حضور 220 داوطلب در دانشگاه برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بخشی از پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور صبح جمعه 15 تیر، با حضور 2200 دوطلب شامل 1100 دوطلب زن و 1100 داوطلب مرد، در سه حوزه امتحانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده کشاوری و دانشکده فنی و مهندسی برگزار شد.

  فرآیند آزمون از ساعت 8 صبح آغاز شد و هر داوطلب به دفترچه سئوالات عمومی حاوی 100 سئوال متناسب با گروه عنوان شغلی در مدت 110 دقیقه پاسخ داد. همچنین داوطلبان به سئوالات دفترچه اختصاصی نیز در مدت 80دقیقه پاسخ داده اند.

  ظرفیت پذیرش در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 1397 تعداد 18 هزار و 207 نفر برای 9 دستگاه اجرایی کشور است که عمده این ظرفیت به وزارت آموزش و پرورش اختصاص دارد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها