En Ar

تصویب و ابلاغ برنامه استراتژیک دانشگاه ایلام برای سال های 1396 تا 1400

برنامه استراتژیک دانشگاه ایلام  برای سال های 1396 تا 1400 پس از تصویب هیات امنا، توسط دکتر علی اکبری رییس دانشگاه  ابلاغ گردید.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه با اشاره به تصویب و ابلاغ برنامه استراتژیک دانشگاه ایلام  برای سال های 1396 تا 1400 پس از تصویب هیات امنا، اظهار داشت: برنامه استراتژیک ابلاغی، نقشه راه مدیریت  دانشگاه  به منظور  توسعه همه جانبه و متوازن دانشگاه و برای  تحقق دانشگاه توسعه یافته تمام عیار است.

   رئیس دانشگاه درباره افق  دانشگاه در سال 1400 گفت:  دانشگاه ایلام در افق 1400 شاخص های یک دانشگاه  توسعه یافته را دارا  خواهد بود و از جمله  رسیدن به شاخص استاندارد نسبت دانشجو به هیات علمی  از جمله مواد برنامه استراتژیک دانشگاه در افق 1400 است.

   دکتر علی اکبری افزود: افزایش درآمد های اختصاصی و تحقق درآمد پایدار  از جمله الزامات برنامه استراتژیک دانشگاه  است.

   رئیس دانشگاه درباره نسب اعتبارات پژوهشی در آن مقطع بیان داشت: برابر برنامه استراتژیک دانشگاه در سال 1400 نسبت اعتبارات پژوهشی  به15 درصد خواهد رسید.

    دکتر علی اکبری درباره برنامه دانشگاه در زمینه جذب دانشجوی خارجی بر اساس این سند گفت:  برابر برنامه استراتژیک  دانشگاه، جذب دانشجو خارجی  و حرکت در مسیر بین المللی  شدن با جدیت دنبال خواهد شد.

   رئیس دانشگاه تأکید کرد: بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه  با افزایش اعتبارات بخش های  آموزش ، پژوهش و مدیریت سبز زمینه ماموریت  گرا شدن فعالیت های دانشکاه  فراهم می گردد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها