شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

مناقصه سلف سرویس دانشجویی دانشگاه ایلام

  دانشگاه ایلام در نظر دارد خدمات طبخ و توزیع غذای گرم روزانه دانشجویان خود را در دو وعده ناهار و شام،  مطابق شرایط درج شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان محترم دعوت می گردد، جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 96/05/18 الی 96/05/28 به سایت دانشگاه ایلام به آدرس:   www.ilam.ac.ir  مراجعه نمایند.

شماره تلفن جهت تماس: 08432240184

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-قرار-داد-پخت-غذا.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-مناقصه-سلف-سرویس-دانشجویی.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-مناقصه-عمومی-شماره.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-نکات-ضروری-که-پیمانکار-متعهد-و-ملزم.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-استعلام-شرکت.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-آگهی-مناقصه-عمومی-دو-مرحله-ای-طبخ.pdf

http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/371396521-آیین-نامه-بهداشتی.pdf

 

روابط عمومی دانشگاه ایلام

 

مناقصه سلف سرويس دانشجويي دانشگاه ايلام