En Ar

مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه: 42 قرارداد پژوهشی و مطالعاتی با شرکت ها و ادارات داخل و خارج استان منعقد شده است.

از سال 94 تاکنون، 42 قرارداد پژوهشی و مطالعاتی با سازمان ها، ادارات و شرکت های داخل و خارج استان منعقد شده است، که درآمد اختصاصی خوبی برای دانشگاه فراهم کرده است.

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رستمی نیا مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه درباره عملکرد این دفتر اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف دانشگاه برای توسعه ارتباط با سازمان ها، ادارات و شرکت های داخل و خارج استان، با رایزنی و پیگیرهای انجام شده، از سال 94 تاکنون تعداد 45 قرارداد پژوهشی و مطالعاتی با سازمان ها، شرکت ها و ادارات داخل استان و خارج است منعقد شده است.

   دکتر رستمی نیا درباره درآمدهای حاصل از این قراردادها بیان داشت: در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه های منعقد شده با ادارات، سازمانها و شرکت های استانی در سال 1394، تعداد 5  قرارداد پژوهشی به مبلغ 1/202/002/000 ریال منعقد و اجرا گردید، که این تعداد در سال 1395 به 28 فقره به مبلغ  10/995/996/000 ریال افزایش یافت.

    دکتر رستمی نیا افزود: در همین راستا در  پنج ماه نخست سال جاری 12 قرارداد پژوهشی به مبلغ 2/922/000/000 ریال منعقد شده است.

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها