En Ar

دکتر محمود روشنی دانشیار دانشگاه رتبه برتر بخش مقاله را در دوازدهمین جشنواره آثار مکتوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر کسب کرد.

دکتر محمود روشنی دانشیار دانشگاه رتبه برتر بخش مقاله را در دوازدهمین جشنواره آثار برتر مکتوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیش سازها کسب کرد و  مورد تقدیر وزیر کشور قرار گرفت.

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در "دوازدهمین جشنواره آثار برتر مکتوب در حوزه مبارزه با مواد مخدر و روان گردان و پیش سازها"، که با حضور وزیر کشور و جمعی از پژوهشگران اعتیاد، در تهران برگزار گردید، مقاله مربوط به رساله دانشجوی دکتری خانم فائزه شه دوست فرد، که با راهنمایی دکتر محمود روشنی دانشیار دانشکده علوم بود، رتبه اول را در بخش مقالات  کسب کرد و از طرف وزیر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

    شایان ذکر است به دبیرخانه این جشنواره 921  اثر ارسال شده بود، که 166 اثر در عرصه پژوهش، 270 اثر در عرصه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا، 110 مورد در بخش کتاب و 375 اثر نیز در قسمت مقالات بود.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها