En Ar

خانم صفورا جوکار دانشجوی دانشگاه بعنوان بازرس اتحادیه انجمن های علوم اجتماعی دانشجویان سراسر کشور انتخاب شد

خانم صفورا جوکاردانشجوی  علوم اجتماعی دانشگاه، با اکثریت آراء بعنوان بازرس اتحادیه انجمن های علوم اجتماعی دانشجویان سراسر کشور انتخاب شد.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در سومین نشست سراسری اعضای اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور، که در تاریخ 18 اردیبهشت ماه، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، در جریان انتخابات اعضای مرکزی اتحادیه، خانم صفورا جوکار دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه، با کسب اکثریت آراء بعنوان بازرس اتحادیه انتخاب شد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها