En Ar

تغییر زمان انتخابات شورای صنفی دانشجویان

قابل توجه دانشجويان گرامي

  نظر به  عدم احراز برخي  از شرايط داوطلبان عضويت در شوراي صنفي مندرج در ماده 14 آيين نامه و موارد 1 و 9 شيوه نامه اجرايي شوراهاي صنفي دانشجويان و به حد نصاب نرسيدن تعداد داوطلبان، انتخابات به زمان ديگر موکول و در زمان لازم اطلاع رساني انجام خواهدگرفت.

معاونت دانشجويي دانشگاه

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها