En Ar

تغییر زمان انتخابات شورای صنفی دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی

  نظر به  عدم احراز برخی  از شرایط داوطلبان عضویت در شورای صنفی مندرج در ماده 14 آیین نامه و موارد 1 و 9 شیوه نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان و به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان، انتخابات به زمان دیگر موکول و در زمان لازم اطلاع رسانی انجام خواهدگرفت.

معاونت دانشجویی دانشگاه

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها