En Ar

انتصاب سرپرست گروه های آموزشی

با حکم رئیس دانشگاه: سرپرستان سه گروه آموزشی  دانشکده فنی و مهندسی و یک گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب شدند.

   به گزارش روابط عمومی، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی اکبری، رئیس دانشگاه، سرپرستان سه گروه آموزشی دانشکده فنی و مهندسی و یک گروه آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به شرح ذیل منصوب شدند:

خانم دکتر توان کیخاوندی، به سمت سرپرست گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر محمد رضا ولی زاده، به سمت سرپرست گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتر عبدالحمید عزیزی، به سمت سرپرست گروه آموزشی مهندسی عمران

خانم دکتر غریبه اسماعیلی کیا، به سمت سرپرست گروه آموزشی حسابداری

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها