En Ar

کارگاه روش تحقیق کیفی در دانشگاه ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، کارگاه روش تحقیق کیفی در دانشگاه ایلام  به همت گروه علوم اجتماعی این مرکز آموزش عالی نخستین کارگاه روش تحقیق کیفی با تاکید بر گراندد تئوری با حضور دکتر جبار رحمانی، عضو هیأت علمی پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران، اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشجویان این دانشکده در محل سالن اجتماعات دانشگده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

دکتر جبار رحمانی در این کارگاه در خصوص گذر روش تحقیق از پارادایم اثبات گرایی به سمت پارادایم تفهمی و ترکیبی سخن گفت و توجه به سنت روش تحقیق کیفی را از ضروریات نهاد علم تلقی کردند. وی افزود بحث به تفاوت های روش تحقیق کمی و کیفی و مقایسه و مقارنه ی مفاهیم موجود در دو روش پرداخت.

رئیس گروه فرهنگ و جامعه انجمن جامعه شناسی ایران افزود: مهمترین وجه تمایز این دو روش را در نقطه ی عزیمت دانست و به عبارتی دیگر، ماهیت اثباتی یا برساختی پدیده ی مورد مطالعه را تعیین کننده ی چشم انداز محققین و سازنده ی سئوالات آنان دانست، وی بر این باور بودند که سئوال تحقیق تعیین کننده ی مسیر محققین در انتخاب روش و تکنیک و به طور کلی، نحوه ی مواجهه ی با موضوع است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ضمن بر شمردن ویژگی های روش تحقیق کیفی به تفاوت این روش با روش کمی در نحوه ی تدوین چارچوب نظری، شیوه های نمونه گیری، روایی و پایایی، قابلیت تعمیم، تکنیک های گردآوری داده ها، شیوه های استخراج و نحوه ی تدوین گزارش پرداختند.

دکتر جبار رحمانی در استمرار بحث به معرفی اجمالی روش گراندد تئوری و نحوه ی کد گذاری های سه گانه باز، محوری و گزینشی پرداختند. پاسخگویی به سئوالات شرکت کنندگان بخشی از این کارگاه بود.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها