ضرورت اهتمام برای نشان دادن جایگاه فناوران، مخترعان و ایده‌پردازان جهت برگزاری بهتر همایش ملی زیست جهان پسا کرونا

خانه خبرها

دکتر کامران طاهرپور دانشيار دانشگاه ايلام و دبير کارگروه علم و فناوري همايش ملي زيست جهان پسا کرونا، تأکيد کرد: پررنگ جلوه‌دادن نقش فناوران، مخترعان و ايده‌پردازان جهت مقابله با کرونا ويروس و همچنين مديريت بحران‌هاي پيش رو مي تواند، فاکتور قابل تأملي در راستاي عملياتي نمودن اهداف همايش ملي زيست جهان پسا کرونا باشد.

  به گزارش روابط عمومي،  دکتر کامران طاهرپور دانشيار دانشگاه ايلام و دبير کارگروه علم و فناوري همايش ملي زيست جهان پسا کرونا، در مورد جايگاه اين کارگروه بيان داشت: در شرايط کنوني با ظهور ويروس همه‌گير کرونا سلامت، اقتصاد و به طور کلي حيات جهان با تهديدي جدي مواجه شده و نوع بشر گرفتاري‌هاي متعددي را تجربه نموده است. در اين راستا، حوزه‌هاي علم، نوآوري و فناوري نيز از قاعده مذکور مستثني نبوده و به ناچار مي‌بايست تحول يابند و با تقويت اکوسيستم نوآوري و خلق فناوري‌هاي بازدارنده و توليدات پيشگيرانه مبتني بر فناوري‌هاي نوين اين تهديد جدي را به فرصتي عظيم تبديل نموده و سعي در تخفيف و تعديل اثرات ويروس منحوس نمايند. از ديگر سو، ظهور و همه‌گيري ويروس کرونا بر خلق و نشر علم و دانش نيز تأثيرگذار بوده و موجب حرکت از پارادايم سنتي آموزش به سمت آموزش مبتني بر فناوري هاي نوين شده است.

دکتر طاهرپور افزود: در آينده نزديک احتمال بازگشت به زندگي نرمال پيش از ظهور و همه گيري کرونا ويروس ميسر نبوده، لذا مي‎بايست با ترسيم نقشه راه نوآوري، خلق و نشر علم و توسعه فناوري‌هاي پيشگيرانه ويروس منحوس را کنترل و مديريت نموده و شرايط را براي ادامه زندگي طبيعي آحاد جامعه فراهم آورد.
دبير کارگروه علم و فناوري همايش ملي زيست جهان پسا کرونا، در مورد نقش اين در تدوين بستههاي سياستگذاري، گفت: بي ترديد يکي از مهمترين تبعات بحران کرونا، ايجاد تغييرات کلي در زندگي افراد مي‌باشد. لذا، مي‌بايست در راستاي تحليل و ارزيابي دوران پسا کرونا اقدامات لازم و مقتضي صورت پذيرد، که از جمله آنها برگزاري همايشهاي علمي مرتبط با هدف آگاه سازي و انتقال تجارب علمي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي افراد جهت افزايش تاب‌آوري اجتماع و کاهش آسيب‌پذيري و توسعه راهکارهاي کنترل و مديريت بحران مي‌باشد. از سوي ديگر، بررسي پيامدهاي کرونا ويروس، مي‌تواند آمادگي لازم را جهت مديريت بحران‌هاي پيش‌بيني نشده فراهم نموده و در ترسيم سياست‌هاي مناسب ايفاي نقش کند.

دکتر طاهر پور استفاده از يک زيرساخت استاندارد آنلاين به منظور اجراي کليه برنامه‌ها و نيل به اهداف ترسيم شده همايش  را براي بهتر برگزار شدن همايش مهم عنوان کرد و اظهار کرد: دعوت از صاحب‌نظران و متخصصان مجرب حوزه‌هاي مختلف در کارگروه‌هاي هشتگانه، به منظور تبيين راهکارها و ارائه پيشنهادات کاربردي بسيار مهم مي‌نمايد و از ديگر سو، پررنگ جلوه‌دادن نقش فناوران، مخترعان و ايده‌پردازان جهت مقابله با کرونا ويروس و همچنين مديريت بحران‌هاي پيش رو مي تواند، فاکتور قابل تأملي در راستاي عملياتي نمودن اهداف همايش ملي زيست جهان پسا کرونا باشد.

وي افزود: نظر به وجود هشت کارگروه تخصصي و پوشش طيف وسيعي از موضوعات مرتبط با ويروس کرونا و جهان پسا کرونا، همچنين آگاهي بخشي و اقناع افکار عمومي جامعه و ايجاد هراس مثبت از پديده همه گير کرونا از طريق شبکه‎ها و کانال‌هاي خبري متنوع و بهره‌گيري از زيرساخت ارتباطي استاندارد، قطعاً موجب خواهد شد که اين همايش با استقبال قابل قبول مخاطبان مواجه خواهد شد.

آخرین اخبار

© تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه ایلام محفوظ است

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها