En Ar

کارگروه اخلاق در پژوهش در دانشگاه ایلام راه اندازی گردید

پیرو ابلاغیه وزارت عتف، کارگروه اخلاق در پژوهش  در دانشگاه ایلام راه اندازی گردید و اعضای آن مشخص گردیدند.

    به گزارش روابط عمومی و به نقل از دکتر  مهدیزاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ایلام، بر اساس آئین‌ نامه اجرایی قانون اخلاق در پژوهش مصوب هیأت دولت در تاریخ 30 مردادماه 1398 و ابلاغ آن از طرف وزارت عتف، کارگروه اخلاق در پژوهش در دانشگاه ایلام با هدف بررسی تخلفات احتمالی پژوهشی  و بسط اخلاق در پژوهش راه اندازی گردید که  در این کارگروه بر اساس بخشنامه مربوطه رئیس دانشگاه عضو ثابت و رئیس کارگروه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه عضو ثابت و دبیر کارگروه، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی عضو ثابت، سه نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر در امور پژوهشی، یک نفر بعنوان نماینده اعضای هیأت علمی، یک نفر از اعضای هیات علمی صاحب نظر در زمینه اخلاق در پژوهش و یک نفر از اساتید حقوقدان که احکام همگی آنان باید توسط رئیس دانشگاه صادر شود حضور خواهند داشت.

بنا به این گزارش، در این راستا طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه، دکتر محمود روشنی استاد تمام دانشکده علوم پایه ، دکتر سیاوش یاری دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دکتر پرویز باقری استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دکتر رضا رضازاده استادیار دانشکده الهیات ومعارف اسلامی، دکتر فاضل پوراحمد دانشیار دانشکده پیرادامپزشکی و دکتر علی اشرف مهرابی اولاد دانشیار دانشکده کشاورزی به مدت دو سال به عضویت در این کارگروه منصوب گردیدند.

این گزارش می افزاید: دکتر علی اکبری در این احکام، خواستار اهتمام و ارائه نظرات مشفقانه، مفید و اثربخش اعضای جدید در کارگروه فوق الذکر برای فراهم شدن زمینه بسط و تعمیق اخلاق پژوهشی در دانشگاه ایلام شده است.

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها