En Ar

آگهی تجدید مزایده املاک زراعی دیم دانشگاه ایلام

   نظر به حل و فصل اختلافات ملکی دانشگاه ایلام با مالکین مشاعی سند دار پلاک 1173 بانگنجاب، به اطلاع می رساند این دانشگاه در نظر دارد املاک زراعی دیم خود را در قالب عقد اجاره به مزایده بگذارد. لازم به ذکر است که از تاریخ درج این آگهی هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اذن و اجازه دانشگاه حق هیچ گونه اقدامی در پلاک مذکور را نداشته و در صورت مشاهده پیگرد قانونی خواهد داشت.

شرایط  مزایده:                     

دانشگاه ایلام در نظر دارد پنج قطعه از اراضی زراعی دیم (نقشه پیوست) خود را واقع در پلاک 1173 بانگنجاب به صورت قرارداد اجاره به افراد واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان شرکت در مزایده ضمن بازدید از اراضی مورد نظر با آگاهی کامل نسبت به رعایت موارد زیر توجه و اقدام نمایند.

1-پیشنهاد دهندگان می بایست برای هر قطعه مبلغ پنجاه میلیون ریال را به شماره حساب 1917076215 بنام سپرده دانشگاه ایلام نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه ایلام واریز و فیش واریزی را به همراه اسناد تحویل نمایند.

2 -متقاضی بایستی فرم تکمیل شده شرکت در مزایده ( قیمت پیشنهادی)و مدارک مربوط به بند (1) را برای هر قطعه در پاکت در بسته قرار داده و تحویل دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در ایلام بلوار پژوهش سازمان مرکزی نموده و رسید دریافت نمایند.

3-اسناد تکمیل شده در ساعات اداری ودر مهلت تعیین شده از متقاضیان دریافت و به پیشنهاد بعد از مهلت تعیین شده هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

4 -پاکت پیشنهادها توسط کمیسیون مزایده دانشگاه مفتوح و برنده اعلام می گردد.

5 -دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادها یا کلیه آنها مجاز خواهد بود.

6 - چنانچه نفر اول از اجاره اراضی پیشنهادی خودداری نماید مبلغ تضمین به نفع دانشگاه ضبط و نفر دوم به عنوان برنده اعلام می گردد.

7 - متقاضیان به مدت یک هفته از تاریخ 98/06/23 لغایت 98/06/29 همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 14 بعد از ظهر می توانند از زمین های مذکور بازدید بعمل آورند.

8 – قرارداد به مدت یکسال از تاریخ 01/07/1398 لغایت 31/06/1399 می باشد.

9- چنانچه قیمت اجاره اراضی پیشنهادی شرکت کنندگان به قیمت پایه نرسد مزایده حضوری به عمل خواهد آمد.

10 -هزینه کارشناسی و روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

در صورت داشتن هرگونه سئوال در خصوص نقشه اراضی با شماره 32221996 دفتر فنی و در خصوص شرایط مزایده با شماره 32221635 اموراداری تماس حاصل نمایید.

فرم شرکت در مزایده: https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/37139851-فرم-شرکت-در-vcvfgfvfegbftggbg.docx

نقشه زمین‎ها: 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها