En Ar

کارگاه آموزشی «کارآمدی تاریخ در مطالعات بین رشته ای» در دانشگاه برگزار گردید

با همت دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارگاه آموزشی «کارآمدی تاریخ در مطالعات بین رشته ای» بوسیله  دکتر ابوالفضل رضوی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کارگاه آموزشی «کارآمدی تاریخ در مطالعات بین رشته ای» با تدریس دکتر ابوالفضل رضوی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، با حضور دکتر یاری، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، اساتید و دانشجویان، صبح روز چهارشنبه مورخ 97/08/23 در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

  در این کارگاه دکتر یاری، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی با خیر مقدم به دکتر رضوی و حاضرین در کارگاه، اظهار داشت: بر اساس برنامه، دو سال است که دانشکده ادبیات و علوم انسانی از صاحب نظران مختلف برای سخنرانی و برگزاری کارگاه آموزشی دعوت بعمل می آورد و در همین راستا کارگاه آموزشی امروز توسط دکتر رضوی برگزار می گردد.

   دکتر یاری، با اشاره به اهمیت رشته تاریخ در مطالعات بین رشته ای، بیان داشت: متأسفانه در بعضی محافل اهمیت و جایگاه رشته ی تاریخ درک نمی شود و گاه گفته می شود این رشته  فاقد اهمیت است، در حالی که به هیچ وجه صحیح نیست و رشته تاریخ در مطالعات بین رشته ای اهمیت دارد.

   در ادامه دکتر ابوالفضل رضوی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، با اشاره به وجود انگاره های متفاوت درباره تاریخ، بیان کرد: بر حسب اینکه با چه انگاره هایی به دنبال مسائل تاریخی می رویم، تاریخ می تواند در قالب پارادایم های مختلفی معنا پیدا کند و امروزه ما می خواهیم با نگاه فرا مدرن درباره تاریخ توضیح دهیم.

   دکتر رضوی افزود: در این راستا تاریخ عبارت است از کنش های جمعی آدمیان از گذشته تا حال و در این بین شأن تاریخ از زمان بالاتر می رود و زمان و مکان وسیله ای در خدمت فهم تاریخ است.

   دکتر رضوی در ادامه دو مفهوم مورخ و تاریخ شناسی را تبیین نمود و تأکید کرد:  مورخ در بستر زمان با یک جامعه زنده و پویا سروکار دارد و برای همین با رویکرد تفهمی به دنبال تبیین مسائل تاریخی است.

  عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در ادامه مکتب های مختلف اجتماعی و تاریخ ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی، آنال، پست مدرن و فرامدرن را تشریح  نمود و  تأکید کرد که علم ماهیت انضمامی، تدریجی و گفتمانی دارد و چون همگان نمی توانند از گذشته برداشت درستی داشته باشند و در این زمینه قضاوت نمایند، مورخ به علت دارا بودن قابلیت های متنوع، موضوعات تاریخی را به رشته تحریر در می آورد و این تجربه قابل استفاده در زمان حال نیز می باشد.

  دکتر رضوی، درباره کارآمدی تاریخ در مطالعات بین رشته ای، بیان داشت: اگر موضوعی را از زمان گذشته تا زمان حال مورد مطالعه قرار دهیم، از روش شناسی و دستاوردهای علوم مختلف برای فهم موضوع استفاده می کنیم  و در این راستا بنام مطالب تاریخی، مفاهیم امروزی  را مطرح می کنیم.

  عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، درباره کارآمدی رشته تاریخ گفت: مورخ می تواند سه دغدغه فردی، آکادمیک و جمعی را داشته باشد و با انصاف و رأفت علمی، موضوعات تاریخی را به گونه ای تبیین نماید که جامعه امروزی در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی از آنها بهره برداری نماید. برای نمونه موضوع وحدت بین شیعه و سنی در جامعه ایران همیشه دارای اهیمت بوده و مورخ می تواند در مطالعات خود سازوکاری را به کار گیرد که در راستای همگرایی بین شیعه و سنی مطالب خود را عرضه نماید.

  در ادامه اساتید و دانشجویان حاضر در کارگاه، به بیان دیدگاه ها و سئوالات مورد نظر خود پرداختند و دکتر رضوی پاسخ های لازم را ارائه کردند.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها