En Ar

ابراز رضایتمندی بازرسان وزارت علوم از وضعیت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ایلام

بازرسان وزارت علوم از وضعيت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ايلام و روند توسعه آن ابراز رضايت نمودند.             

  به گزارش روابط عمومي، آقاي دکتر اماني رئيس مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه کردستان و دبير شوراي منطقه پنج به همراه دکتر حقي زاده رئيس مرکز مشاوره دانشگاه خرم آباد و دکتر روغنچي رئيس مرکز مشاوره دانشگاه رازي به نمايندگي از مرکز مشاوره وزارت علوم، جهت ارزيابي عملکرد مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ايلام در دانشگاه حضور يافتند و پس از ديدار از اين مرکز و ارزيابي گزارش عملکرد و وضعيت آن با پروفسور علي اکبري رئيس دانشگاه و دکتر عدالتي معاون دانشجويي ديدار کردند.

  پروفسور علي اکبري رئيس دانشگاه در ديدار با نمايندگان مرکز مشاوره وزارت عتف، با ابراز خرسندي از حضور آنان، از وضعيت مرکز مشاوره دانشگاه ايلام احساس رضايت مندي نمود و از خدمات خانم دکتر آزادي تقدير کرد.

  در اين ديدار همچنين دکتر اماني رئيس مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه کردستان و دبير شوراي منطقه پنج و نماينده مرکز مشاوره وزارت عتف، از وضعيت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ايلام و روند توسعه آن، ابراز رضايتمندي کرد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها