En Ar

ابراز رضایتمندی بازرسان وزارت علوم از وضعیت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ایلام

بازرسان وزارت علوم از وضعیت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ایلام و روند توسعه آن ابراز رضایت نمودند.             

  به گزارش روابط عمومی، آقای دکتر امانی رئیس مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه کردستان و دبیر شورای منطقه پنج به همراه دکتر حقی زاده رئیس مرکز مشاوره دانشگاه خرم آباد و دکتر روغنچی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه رازی به نمایندگی از مرکز مشاوره وزارت علوم، جهت ارزیابی عملکرد مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ایلام در دانشگاه حضور یافتند و پس از دیدار از این مرکز و ارزیابی گزارش عملکرد و وضعیت آن با پروفسور علی اکبری رئیس دانشگاه و دکتر عدالتی معاون دانشجویی دیدار کردند.

  پروفسور علی اکبری رئیس دانشگاه در دیدار با نمایندگان مرکز مشاوره وزارت عتف، با ابراز خرسندی از حضور آنان، از وضعیت مرکز مشاوره دانشگاه ایلام احساس رضایت مندی نمود و از خدمات خانم دکتر آزادی تقدیر کرد.

  در این دیدار همچنین دکتر امانی رئیس مرکز بهداشت و مشاوره دانشگاه کردستان و دبیر شورای منطقه پنج و نماینده مرکز مشاوره وزارت عتف، از وضعیت مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه ایلام و روند توسعه آن، ابراز رضایتمندی کرد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها