En Ar

کارگاه علمی مدل های آب و هوایی و پیامدهای تغییر اقلیم در علوم طبیعی برگزار گردید

کارگاه علمی مدل های آب و هوایی و پیامدهای تغییر اقلیم در علوم طبیعی به مدت دو روز در دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حیدری، مدیر گروه جنگل، اظهار داشت: کارگاه «مدل های آب و هوایی و پیامدهای تغییر اقلیم در علوم طبیعی» به همت گروه علوم جنگل و انجمن علمی این رشته در دانشکده کشاورزی برگزار گردید.

  مدیر گروه جنگل، افزود: افزایش جمعیت از یک طرف و کمبود منابع طبیعی از طرفی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از منابع خدادادی به منظور توسعه پایدار را حائز اهمیت می نماید. شرایط کشاورزی و منابع طبیعی در هر منطقه به شدت تابعی از شرایط اقلیمی است و اطلاع از شرایط اقلیمی و الگوهای بلند مدت جَوی و آینده تغییرات آب و هوایی، نقش موثری در تصمیم گیری های بلند مدت ایفا می نماید. در این راستا و به منظور افزایش دانش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این زمینه، کارگاه دو روزه «مدل های آب و هوایی و پیامدهای تغییر اقلیم در علوم طبیعی» در روزهای مورخ 97/07/26 و 97/08/03 در دو نوبت صبح و عصر توسط دکتر حمزه احمدی در سالن GIS و RS دانشکده کشاورزی برگزار گردید.
وی اضافه کرد: : در جلسه اول این کارگاه؛ انواع مدل های اقلیمی با تأکید بر کشاورزی و علوم طبیعی، انواع داده ها، روش های دستیابی به داده های سطح زمین، سطح بالا و شبکه ای، انواع مدل های آماری و نرم افزاری برای تحلیل های اقلیمی مانند (رگرسیون چند متغیره، مدل پاپاداکیس، هولدریچ، تحلیل روند و غیره) و انواع پایگاه های مدرن در جهت دستیابی به داده شبکه ای جهانی به صورت تئوری و عملی تشریح گردید.همچنین در جلسه دوم گارگاه؛ اصول و علل تغییر اقلیم، عدم قطعیت، انواع مدل های GCM و نرم افزارها برای دستیابی به نتایج تغییر اقلیم مانند LarsWg، SDSM  و پایگاه های جدید  MarkSimGcm برای سناریوهایRCP)) به صورت تئوری تشریح و به صورت عملی با تأکید بر تحقیقات جدید بررسی گردید.

   شایان ذکر است، برگزاری این کارگاه در جهت ارتقای دانش آب و هوایی و روش های دستیابی به اطلاعات آن در انواع تحقیقات مرتبط با اقلیم، کاربردی و مفید است.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها