En Ar

پژوهشکده گیاهان دارویی و معطر دانشگاه با حضور دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح گردید

طي مراسمي با حضور دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور و مهندس سيلماني دشتکي استاندار ايلام، پژوهشکده گياهان دارويي و معطر دانشگاه ايلام افتتاح گرديد.

  به گزارش روابط عمومي، طي مراسمي با حضور دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، مهندس سليماني دشتکي استاندار ايلام، دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، دکتر درويشي معاون اقتصادي استانداري، معاونين دانشگاه و جمعي از مقامات استاني، صبح امروز پژوهشکده گياهان دارويي و معطر در محل دانشکده کشاورزي افتتاح گرديد.

  در اين مراسم دکتر علي اکبري هدف اصلي دانشگاه ايلام را توسعه آموزش مهارت محور عنوان کرد و بيان داشت: هدف دانشگاه ايلام اشاعه فرهنگ آموزش مهارت محور براي دانشجويان در همه رشته هاي تحصيلي است تا دانشجويان بعد از اتمام تحصيل دغدغه اشتغال يا گرايش صرف به اشتغال در بخش دولتي را نداشته باشند.

 رئيس دانشگاه، افزود: دانشگاه ايلام در سال هاي اخير از يک مرکز آموزشي صرف خارج شده و به يک دانشگاه جامعه و اشتغال محور تبديل شده و با اجراي طرح ها و ايده هاي خلاقانه زمينه بکارگيري دانشجويان دانشگاه در اين طرح ها فراهم شده است.

  دکتر علي اکبري ياد آور شد: به منظور اشتغال محوري و ارائه آموزش هاي مهارتي به دانشجويان، در دانشگاه کارگاه ها و مزارعي در حوزه هاي مختلف بازار پسند توسط اساتيد و دانشجويان ايجاد شده که محصولات  توليد شده آنها از قبيل قارچ، گياهان دارويي، و ... به بازار عرضه شده است.

 رئيس دانشگاه، تأکيد کرد: دانشگاه ايلام در سال هاي اخير از رشد قابل توجهي در