En Ar

نشست رئیس دانشگاه و پرسنل شرکتی برگزار گردید

در فضايي صميمانه پرسنل شرکتي دانشگاه، مسائل، مشکلات، و پيشنهادات خود را در حضور رئيس دانشگاه مطرح کردند.

  به گزارش روابط عمومي، نشست دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه و پرسنل شرکتي با حضور دکتر ملابهرامي معاون پشتيباني و منابع انساني، دکتر رضازاده مشاور رئيس و مدير حوزه رياست، دکتر باقري مشاور رئيس و مدير حقوقي، آقاي صالحي معاون مدير امور اداري و پشتيباني، آقاي فتاحي رئيس اداره روابط عمومي و جمع زيادي از همکاران شرکتي، صبح امروز در محل سالن فرزانگان  برگزار گرديد.

 در اين نشست دکتر علي اکبري، با ابراز خرسندي به جهت برگزاري اين نشست، تأکيد کرد: به وضعيت فعلي دانشگاه و صميميتي که بين کارکنان و مديريت حکمفرماست و اينکه همه براي سربلندي دانشگاه اهتمام دارند و مشغول تلاش هستند، افتخار مي کنم و مايه مباهاتم است.

   رئيس دانشگاه با اشاره به اينکه اتاق مديريت دانشگاه، شيشه اي است، بيان داشت: عملکرد دانشگاه و اقدامات و برنامه هاي انجام شده در آن شفاف است و هيچ چيزي پنهاني وجود ندارد و از جمله در زمينه تبديل وضعيت پرسنل شرکتي، نامه نگاري ها و رايزني هايي انجام گرفته که هنوز به نتيجه قطعي نرسيده و اگر زماني تبديل وضعيتي در دانشگاه صورت گيرد، بصورت شفاف اطلاع رساني خواهد شد و بر طبق مقررات و آئين نامه هاي مربوطه انجام خواهد گرفت.

   دکتر علي اکبري، تصريح کرد: در چهار سال گذشته بر اساس بخش نامه هاي صادره، تعدادي از همکاران تبديل وضعيت شدند که ما هيچ نگاه سياسي و غيره را در اين زمينه دخالت نداديم و با تدبير و با خيرخواهي فرآيند مربوطه را انجام داديم تا از مشکلات مالي دانشگاه کاسته شود و فقط به مصالح دانشگاه فکر کرديم.

   دکتر علي اکبري با تقدير از زحمات پرسنل شرکتي دانشگاه، تأکيد کرد: در راستاي شعارهاي اصلي دانشگاه مجموعه همکاران اينجانب در مجموعه معاونت پشتيباني و منابع انساني بايد پاسخ گو باشند و مطالبات همکاران شرکتي در زمينه هاي مختلف و از جمله افزايش اضافه کار، پرداخت رفاهيات، ضمانت بانکي و پاسخ گو بودن مسئولان شرکت هاي خدماتي را بر طبق مقررات پي گيري نمايند.

   رئيس دانشگاه با اشاره به تصويب و ابلاغ چارت تشکيلاتي دانشگاه، بيان داشت: تصويب و ابلاغ چارت تشکيلاتي دانشگاه و طرح ساماندهي نيروي انساني که در دست اقدام است از جمله اقداماتي است که مي تواند بر روند تبديل وضعيت کارکنان و نيروها تأثيرگذار باشد.

 در اين نشست، دکتر ملابهرامي معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه با اشاره به اينکه اين نشست به پيشنهاد رياست محترم دانشگاه برگزاري مي شود، به فرصت هاي از دست رفته در ساليان قبل براي تبديل وضعيت پرسنل شرکتي دانشگاه اشاره کرد و بيان داشت: در سال 1391 بخشنامه اي مبني بر تبديل وضعيت پرسنل شرکتي به قراردادي از طرف معاون پشتيباني و منابع انساني و رئيس هيات امناء وزارت علوم به دانشگاه ايلام ابلاغ شده بود که متاسفانه از اين فرصت غفلت شد و نامه بدون جواب ماند.

  عضو هيات رئيسه دانشگاه در ادامه به نامه  نگاري ها و رايزني هاي صورت گرفته در چهار سال اخير براي سامان دادن و تبديل وضعيت پرسنل شرکتي دانشگاه اشاره کرد و با نشان دادن تصوير مکاتبات صورت گرفته بصورت اسلايد براي حاضرين، تأکيد کرد: هر جايي که قانون اجازه داد با خيرخواهي و فارغ از هرگونه نگاه سياسي و غيره تبديل وضعيت انجام گرفت که در اين زمينه مي توان به تبديل وضعيت کارکنان قراردادي داراي مدرک ادواري، خانواده ايثارگران و کارکنان داراي سابقه خريد کار اشاره کرد.

  دکتر ملابهرامي، افزود: همچنين مشکل تعداد 16 نفر از کارکنان قراردادي که  نحوه تبديل وضعيت آنها در دوره قبل با اشکال قانوني مواجه بود، با رايزني و پي گيري هاي لازم حل گرديد.

  معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه، تأکيد کرد: عملکرد ما در اين حوزه شفاف است و علاوه بر اينکه هيچ نيروي جديد در اين چهار سال بر دانشگاه تحميل نشد، هر جايي که قانون اجازه داد، تبديل وضعيت و ارتقاء انجام گرفت.

  دکتر ملابهرامي، در ادامه به مجموعه اقدامات انجام شده براي پرسنل شرکتي اشاره کرد و بيان داشت: صدور حکم کارگزيني نيروها از طرف شرکت هاي خدماتي، صدور فرم تسويه حساب پايان سال به منظور کنترل پرداخت شرکت هاي خدماتي، اعمال سنوات پايه از سال 90 الي 97، کنترل پرداخت هاي شرکت ها بصوت ماهيانه، فراهم آوردن امکان استفاده از اماکن رفاهي که در ادوار گذشته يا نبوده و يا بصورت محدود بوده و معرفي براي پرداخت وام از جمله اقدامات صورت گرفته در اين زمينه است.

 عضو هيات رئيسه دانشگاه، افزود: براي حفظ شأن و کرامت پرسنل شرکتي و اينکه اجحافي عليه آنان صورت نگيرد، کميته انضباطي مخصوص اين عزيزان تشکيل شد تا از  تضييع  حقوق آنان جلوگيري گردد.

در ااين نشست در فضايي صميمانه، پرسنل شرکتي دانشگاه، مسائل، مشکلات و پيشنهادات مورد نظر خود را مطرح کردند که اهم مسائل حول محورهايي شامل: افزايش اضافه کار، تبديل وضعيت، پرداخت رفاهيات، عدم پاسخ گو بودن مسئولان شرکت هاي خدماتي، ضمانت وام در بانک هاي مستقر در دانشگاه و ارائه گواهينامه براي شرکت در کارگاه هاي برگزار شده، مطرح گرديد.

 

 

 

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها