En Ar

نشست و گفتگوی صمیمانه دکتر شمس‎بخش مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی وزارت عتف با اساتید دانشگام ایلام برگزار گردید

اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام در فضايي صميمانه طي نشستي با دکتر شمسبخش مشاور وزير و مديرکل وزارتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ نظرات، پيشنهادات، خواستهها و ديدگاههاي مورد نظر خود را مطرح کردند.

    به گزارش روابط عمومي، نشست و گفتگوي صميمانه دکتر  مسعود شمسبخش مشاور وزير و مديرکل وزارتي وزارت عتف با اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام با حضور دکتر علي اکبري رئيس دانشگاه، دکتر ملابهرامي معاون پشتيباني و منابع انساني، دکتر نعمتي معاون آموزش و تحصيلات تکميلي، دکتر مهديزاده معاون پژوهش و فناوري، دکتر شيرخاني معاون فرهنگي و اجتماعي، دکتر عدالتي معاون دانشجويي، دکتر رضازاده مشاور رئيس و مدير حوزه رياست، دکتر عباسي مشاور رئيس، روساي دانشکدهها و جمع زيادي از اعضاي هيأت علمي، عصر امروز در محل سالن فرزانگان برگزار گرديد.

دکتر شمس بخش در اين نشست با  گراميداشت ياد و خاطره اساتيد دانشگاه ايلام مرحومان زندهياد مهندس ثابتي، زندهياد مهندس کامران و زندهياد مهندس جوهري، از ابراز لطف و احساسات اساتيد و کارکنان دانشگاه ايلام تشکر و قدرداني کرد و با تمجيد و ابراز خرسندي از روند توسعه دانشگاه ايلام در چند سال اخير، به موضوع بينالمللي شدن دانشگاه ايلام و مسائل مربوط به آن پرداخت و اظهار داشت: بواسطه توسعه دانشگاه ايلام در حوزههاي مختلف پشتيباني و منابع انساني، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي و عمراني و ايجاد ظرفيتهاي جديد، توسعه روابط بينالمللي دانشگاه ايلام و پذيرش دانشجوي خارجي يک اتفاق ميمون و فرصتي مغتنم براي سرمايهگذاري بلندمدت است که نبايد اجازه داد به تهديد تبديل شود.

مشاور وزير علوم، افزود: بايد در اين زمينه نگاه استراتژيک داشت و در بهترين رشتهها و با حضور مجربترين اساتيد؛ دانشجوي خارجي جذب کرد و مانع پذيرش دانشجو در رشتههاي کم مخاطب و يک بار مصرف شد.

مديرکل وزارتي وزارت عتف، اضافه کرد: همچنين بايد با تقويت و توسعه بنيانهاي علمي و نرمافزاري، بستري مناسب براي آموزش صحيح اين دانشجويان را فراهم نمود.

دکتر شمسبخش با اشاره به مشکلات خاص دانشجويان خارجي در زمينه زبان و مديريت زمان، تصريح کرد: بايد تمام خدمات آموزشي، پژوهشي، رفاهي، ورزشي و فرهنگي به اين دانشجويان بصورت متمرکز در يک جا انجام گيرد تا رضايتمندي آنان فراهم گردد و اين عزيزان بعد از فارغالتحصيلي به سفيراني شايسته براي دانشگاه ايلام در کشورهاي ديگر و از جمله در کشور عراق تبديل شوند.

مشاور وزير علوم در ادامه به موضوع جذب اعضاي هيأت علمي در دانشگاهها اشاره کرد و بيان داشت: بايد از هرگونه تبعيض و نگاه جنسيتي و غيره در جذب اساتيد امتناع کرد و با سنجش درست تواناييهاي افراد، شايستگان گزينش شوند تا بتوانند به رسالت اصلي خود بپردازند.

مديرکل وزارتي وزارت عتف، ارتقاء نقش دانشگاهها در جامعه را يکي از اهداف اصلي وزارت علوم عنوان نمود و اظهار کرد: براي حل مشکلات و معضلات جامعه، يکي از رويکردهاي اصلي وزارت علوم در چند سال اخير ارتقاء نقش دانشگاهها در جامعه بواسطه توانمندي‌ها، ظرفيتها و انتظارت خاصي درباره آنها وجود دارد بوده است  که اين مهم با شعار دادن تحقق نمييابد، بلکه بايد با ارزيابي دقيق و ارائه راهکار علمي و عملي براي تحقق آن گام برداشت.

دکتر شمسبخش، افزود: در اين راستا با شناسايي بعضي مشکلات مطرح ملي، بر اساس تفاهمنامهاي که با سازمان محيط زيست کشور و وزارت نفت امضاء شده، طرحهاي پژوهشي ملي با مشارکت تعدادي از دانشگاه‎هاي کشور در حال انجام است که روند پيشرفت آنها قابل قبول ميباشد.

مشاور وزير علوم در ادامه به موضوع الغاي نظام سطح بندي دانشگاهها توسط دکتر غلامي مقام عالي وزارت علوم پرداخت و بيان کرد: وزارت علوم به موضوع رتبهبندي به جهت اينکه زمينه ايجاد رقابت و ارتقاء دانشگاهها را فراهم ميکند اهتمام جدي دارد که مطابق با استانداردهاي بين‌المللي بايد از داده‌هاي معتبر براي اين نظام رتبه‌بندي استفاده گردد.

مديرکل وزارتي وزارت عتف اعزام اساتيد براي انجام فرصت مطالعاتي در صنعت را در ادامه تحقق اين هدف عنوان کرد و گفت: در راستاي برقراري ارتباط قوي و منسجم ميان دانشگاهها با بخش‌ صنعت، عملياتي کردن يافته‌هاي اعضاي هيأت علمي، استفاده از توانمديهاي اساتيد، آشنايي آنان با نيازهاي واقعي صنعت و کسب ايدههاي جديد، با تدوين و ابلاغ آئيننامه مربوطه توسط معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم امکان گذراندن فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي در صنعت فراهم شده که اين امر براي تبديل وضعيت اعضاي هيأت علمي که از ابتداي سال 1398 دوره پيماني يا رسمي آزمايشي را آغاز مي‌کنند الزامي است.

دکتر شمس بخش در پايان سخنان خود با تاکيد بر موضوع شاگردپروري در آموزش عالي کشور، بيان کرد: براي تربيت شهرونداني با اخلاق، ماهر  و شايسته، اساتيد بايد با ارائه مطالب ناب علمي و پژوهشي، ايجاد رابطه صميمانه و وقت گذاشت براي دانشجويان،  رفتارهاي فردي و اجتماعي آنان را تغيير دهند تا شهرونداني توانمند تربيت شوند که در روند توسعه جامعه بخوبي از عهده انجام وظايف محوله برآيند.

در اين نشست اعضاي هيأت علمي دانشگاه ايلام به بيان نظرات، پيشنهادات، خواستهها و ديدگاههاي خود پرداختند که مهمترين مسائل حول موضوعاتي شامل: کمک براي توسعه روابط بينالمللي دانشگاه ايلام، همسانسازي حقوق اعضاي هيات علمي وزارت عتف و وزارت بهداشت، راهاندازي رشتههاي پر مخاطب، اعمال يک مرتبه بالاتر براي اساتيد ايثارگر، اخذ مجوز دکتري در رشتههاي معماري و مديريت، افزايش سهم زنان در شوراهاي مختلف دانشگاهها، اختصاص منابع مالي بيشتر براي توسعه طرحهاي عمراني دانشگاه ايلام، اختصاص منابع مالي براي خريد تجهيزات جديد و بروز، بازنگري در روند پرداخت وام مسکن اساتيد، استفاده از توان و ظرفيت فارغالتحصيلان ايراني خارج کشور، توجه به آموزشکده کشاورزي، فني  و مهندسي دهلران، اهتمام براي يکسانسازي عناوين رشتههاي  مورد علاقه دانشجويان خارجي، احداث مجتمع سراهاي دانشجويي برادران، ايجاد سازو کار براي حمايت از طرحهاي نوآورانه اساتيد، اهتمام براي پذيرش دانشجويان پسا دکتري، انتقاد از مقاله محوري در ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي و ضرورت چارهانديشي کوتاهمدت و بلندمدت براي حل معضلات و مشکلات مطرح کشور مطرح گرديد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها