En Ar

تشریح شرایط و فرآیند ثبت نام کار دانشجویی

دانشجويان فقط با مراجعه و ثبت نام در سامانه کار دانشجويي دانشگاه ايلام به آدرس:  http://stdwork.ir/university/ilam/ ميتوانند در واحدهاي مربوطه مشغول به فعاليت شوند.

  به گزارش روابط عمومي، دکتر مجيد ميراببالو مدير امور دانشجويي دانشگاه در تشريح فرآيند ثبت نام و شرايط  کار دانشجويي، بيان داشت: کار دانشجويي به منظور بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، فوقبرنامه، اداري، خدماتي و رفاهي و ايجاد زمينه براي کسب تجربه علمي و عملي براي دانشجويان و کمک به تأمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان تعريف شده است.

مدير امور دانشجويي دانشگاه در زمينه شرايط لازم براي فعاليت دانشجويان در قالب کار دانشجويي، گفت: اعلام نياز و تشخيص واحد بکارگيرنده مبني بر کارآيي دانشجو براي اجراي وظايف محوله، داشتن صلاحيتهاي عمومي به تشخيص معاونت دانشجويي و برخورداري از اولويت نسبي نيازمندي در شرايط يکسان (دانشجوياني که در نيمسالهاي پس از اشتغال به کار دانشجويي، مشروط شوند از ادامه کار دانشجويي منع مي گردند) از جمله شرايط لازم در اين زمينه است.

دکتر ميراببالو  ضمن درخواست از  بخشهاي مرتبط با کار دانشجويي دانشگاه براي توجه ويژه به اين موضوع، اظهار کرد: براي تسهيل در فرآيند کار در اين زمينه، با هماهنگي انجام شده جلسهاي با  حضور کارشناسان و مديران امور عمومي دانشکدهها در تاريخ  27/1/98  برگزار گرديد و توضيحات لازم در زمينه شرايط جذب، سهيمه واحدها و پرداخت حق الزحمه کار دانشجويي بر حسب بکارگيري دانشجويان کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري ارائه گرديد.

مدير امور دانشجويي دانشگاه، خاطرنشان کرد: از اين پس، دانشجويان فقط با مراجعه و ثبت نام در سامانه کار دانشجويي دانشگاه ايلام به آدرس: http://stdwork.ir/university/ilam/ ميتوانند در واحدهاي مربوطه مشغول به کار شوند.

دکتر ميراببالو افزود: در اين سامانه، هر دانشجو پس از ثبت مشخصات اوليه و شماره حساب بانک تجارت خود، برنامه کاري هفتگي را در واحد مربوطه ثبت مينمايد  و حضور دانشجو در طول ترم بر اساس ساعات ثبت شده بايستي مورد تاييد کارشناسان اداره رفاه قرار گيرد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها