En Ar

تشریح خدمات مالی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به دانشجویان در سال جاری

تعرفههای آزمایشگاه مرکزی به روال سالهای قبل ثابت میماند/ اگر مقالهای که از پایان مسترخ شده در مجلات معتبر به چاپ برسد تا مبلغ یک میلیون تومان به دانشجوی مورد نظر کمک مالی پرداخت می گردد/ اگر  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، موضوع پایان نامه خود را به حل مشکلات و معضلات مطرح کشور و استان ایلام اختصاص دهند، کمک مالی بیشتری دریافت خواهند کرد.

  به گزارش روابط عمومی، دکتر حسین مهدیزاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، در تشریح خدمات مالی این معاونت به دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری، گفت: نظر به وجود مشکلات مالی که در جامعه وجود دارد و برای تسهیل در کار دانشجویان، تعرفههای آزمایشگاه مرکزی به روال سالهای قبل ثابت میماند و افزون بر آن  تا مبلغ سیصد هزار تومان دانشجویان کارشناسی ارشد و مبلع یک میلیون تومان دانشجویان دکتری میتوانند بصورت رایگان از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه استفاده کنند.

دکتر مهدیزاده، افزود: همچنین  دانشجویان کارشناسی ارشد معادل پانصد هزار تومان و دانشجویان دکتری معادل یک میلیون تومان میتوانند در زمینه خرید مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی درخواست کتبی نمایند، که این درخواستها از طرف معاونت پژوهش و فناوری برای این دانشجویان خریداری میگردد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در مورد کمک مالی به چاپ مقالات مستخرج از پایان نامههای دانشجویی، گفت: اگر مقالهای که از پایان مسترخ شده در مجلات معتبر به چاپ برسد، متناسب با کیفیت مقاله و بر اسس بخش نامه صادره تا مبلغ یک میلیون تومان به دانشجوی مورد نظر کمک مالی پرداخت می گردد.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه، افزود: اگر  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، موضوع پایان نامه خود را به حل مشکلات و معضلات مطرح کشور و استان ایلام اختصاص دهند، بین دو الی ده میلیون تومان اضافه بر هزینههای دیگر به آنان کمک مالی پرداخت میگردد.

دکتر مهدیزاده در زمینه پرداخت کمک هزینه به پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری، بیان کرد: با توجه به مشکلات مالی پیش آمده و تورمی که وجود دارد، اهتمام ما بر این است که هزینه پرداختی را افزایش دهیم و همچنین برای سهولت در پرداختها دیگر نیاز به ارائه فاکتور نخواهد بود و بر اساس صورت جلسهای که تنظیم خواهد شد، این کمک مالی پرداخت میگردد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در بخش دیگر سخنان خود، راهاندازی هستههای پژوهشی را یکی از سیاستهای اصلی دانشگاه ایلام در سال جاری عنوان کرد و خواستار اهتمام اعضای هیأت علمی برای تیمسازی و ارائه طرحهای کاربردی برای حل مشکلات و معضلات استان ایلام و کشور در قالب این هستهها شد.

دکتر مهدیزاده ضمن تأکید بر لزوم شاگرد پروری توسط اساتید در این حوزه کاری، گفت: یکی از اصول حاکم بر راهاندازی هستههای پژوهشی، موضوع تیمسازی است و با توجه به حضور دانشجویان نخبه دورههای تحصیلات تکمیلی و بخصوص دانشجویان مقطع دکتری، اساتید محترم میتوانند این دانشجویان را در این هستهها دعوت به کار نمایند تا ضمن کسب تجربه عملی لازم بتوانند از امتیازات مالی این هستهها هم برخوردار شوند.

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها