En Ar

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک ‎مابین دانشگاه ایلام و شرکت شهرک‎های صنعتی استان ایلام

با پیگیریهای دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه، تفاهمنامه همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری فیمابین دانشگاه ایلام و شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام منعقد گردید.

  به گزارش روابط عمومی، تفاهمنامه همکاریهای علمی، پژوهشی و فناوری فیمابین دانشگاه ایلام و شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام، در نشستی با حضور دکتر علیاکبری رئیس دانشگاه، مهندس دارایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، دکتر مهدیزاده معاون پژوهش و فناوری و دکتر صیدی مدیر دفتر ارتباط با صنعت و جامعه صبح دیروز در محل سالن جلسات حوزه ریاست منعقد گردید.

در این نشست دکتر علیاکبری رئیس دانشگاه با اشاره به پیشرفت کشورهای صنعتی به جهت پذیرش تأثیرگذاری علم در اداره آن کشورها، بیان داشت: در کشور ما دانشگاهها توسعه کمی زیادی یافتهاند، اما متأسفانه تأثیرگذاری علم در روند تصمیم گیریها و اجرا کم است و برای همین باید با برنامهریزی و همافزایی برای تحقق این مهم و افزایش علممداری تلاش کنیم.

 رئیس دانشگاه، با اشاره به مسئولیت اجتماعی دانشگاه در سطح استان ایلام، اظهار کرد: دانشگاه دارای رسالت اجتماعی است و ما نسبت به مسائل استان حساسیت داشته و احساس وظیفه می کنیم و برای همین با تعامل و همکاری مشترک و با همراهی دیگر سازمانها، نهادها و شرکتها میتوانیم جایگاه استان را در سطح کشور ارتقاء دهیم  و  دانشگاه ایلام با توجه به ظرفیت علمی که دارد میتواند در این روند نقش محوری داشته باشد.

دکتر علی اکبری با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای دانشگاه ایلام در روند توسعه استان، گفت: برنامه دانشگاه هدفمند کردن پایاننامههای دانشجویی است که اگر مورد استقبال شرکت شهرکهای صنعتی استان هم قرار گیرد میتواند نقش خوبی در حل مشکلات و توسعه صنعت استان ایلام داشته باشد.

رئیس دانشگاه، افزود: حضور اساتید توانمند و ایجاد فرصت مطالعاتی در صنعت استان برای این عزیزان پتانسیل دیگری است که می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

در این نشست مهندس دارایی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام با تمجید از نقش دانشگاه ایلام در روند توسعه استان ایلام و بخصوص تعامل سازنده با صنعت استان، ابتدا توضیحاتی را در زمینه مأموریت های شرکت ارائه نمود و سپس به زمینههای مشترک همکاری طرفین اشاره کرد و با اعلام آمادگی برای حمایت از پایاننامههای مسأله محور دورههای تحصیلات تکمیلی و فرصت مطالعااتی اساتید، بر اهتمام در تحقق مفاد تفاهم نماهه مشترک تأکید کرد.

در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری فی مابین دانشگاه ایلام و شرکت شهرکهای صنعتی استان به امضای دکتر علی اکبری و مهندس دارایی رسید که حمایت از پایاننامههای مسأله محور، ارائه خدمات علمی و اطلاعاتی در زمینههای تخصصی، برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت، بازدید اساتید و دانشجویان از واحدهای صنعتی و ایجاد شرایط خوب برای حضور اساتید در قالب فرصت مطالعاتی از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها