En Ar

نشست هیأت رئیسه دانشگاه و اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید

 در فضايي صميمانه، نشست دو ساعته هيأت رئيسه دانشگاه و اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشکده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد.

 به گزارش روابط عمومي، نشست هيأت رئيسه دانشگاه و اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشکده ادبيات و علوم انساني با حضور دکتر علياکبري رئيس دانشگاه، دکتر ملابهرامي معاون پشتيباني و منابع انساني، دکتر مهديزاده معاون پژوهش و فناوري، دکتر ياري و خانم دکتر افشار رئيس  و معاون آموزشي دانشکده،  اساتيد و کارکنان صبح امروز در محل سالن اجتماعات دانشکده ادبيات و علوم انساني برگزار گرديد.

در اين نشست دکتر علياکبري رئيس دانشگاه با تبريک ايام ماه مبارک رمضان و تشکر از حضور اساتيدو کارکنان دانشکده در اين نشست، به پيشرفتهاي دانشگاه در چند سال اخير اشاره کرد و بيان داشت: به بيان مقامات وزارت علوم و مسئولين اجرايي استان جايگاه دانشگاه ايلام در چند سال اخير در سطح کشور و منطقه ارتقاء يافته و آنچه که در اين زمينه حائز اهميت مي باشد اين است که اين دستاورد مهم عليرغم تنگناهاي موجود مالي حاصل شده است.

رئيس دانشگاه با اشاره به جذب اعضاي هيأت علمي جديد و افزايش حقوقهاي اساتيد و کارکنان (رسمي، پيماني و قراردادي) در اواخر سال گذشته، اظهار کرد: جذب اعضاي هيأت علمي جديد و افزايش حقوقهاي اساتيد و کارکنان در زماني انجام گرفت که بودجه سال جديد بسته شده بود، اما بر اساس برنامه اقدام به جذب اعضاي هيات علمي جديد کرديم و در زمينه افزايش حقوق اساتيد و کارکنان  دانشگاه در قالب فوق‌العاده مناطق مرزي و فوق‌العاده بند «ث» ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه، بالاترين رقم را تصويب کرديم.

دکتر علياکبري، افزود: راهبرد جذب هيأت علمي بصورت جدي تداوم خواهد داشت و عليرغم اينکه اين اقدام هزينه دارد، اما معتقد هستيم براي تحقق بزرگي دانشگاه، بايد اين هزينهها را پرداخت کنيم.

رئيس دانشگاه در خصوص عملکرد هيأت مميزه، گفت: هيأت مميزه بر اساس قانون و آئيننامههاي مربوطه و بصورت مستقل تصميمگيري ميکند و هيچ نوع نگاه سياسي و غيره در مصوبات آن تأثيرگذار نيست و نخواهد بود.

دکتر علياکبري، افزود: ما به تفاوت گروهها و دانشکدهها در  زمينه چاپ مقالات واقفيم و ارتقاء هم بر اساس عملکرد خاص گروهها انجام ميگيرد و طبيعي است که شرايط گروهها با هم فرق دارد.

رئيس دانشگاه با ابراز خرسندي از عملکرد انجمنهاي علمي کشوري حاضر در دانشگاه ايلام و بخصوص انجمن جامعه شناسي، بيان کرد: عملکرد اين انجمنها در مجموع خوب بوده، اما عملکرد انجمن دانشگاهي جامعهشناسي، بواسطه برگزاري نشست‏هاي علمي، کارگاههاي آموزشي و اهتمام در حل مسائل و معضلات استان درخشان بوده است.

دکتر علياکبري با اشاره به وجود مشکلات مالي در سال جاري، گفت: بنا به شرايط خاصي که وجود دارد، برنامههاي توسعه دانشگاه را بر اساس برنامه مدون و در راستاي تحقق اهداف عالي دانشگاه ادامه ميدهيم.

در اين نشست دکتر ملابهرامي معاون پشتيباني و منابع انساني دانشگاه ضمن ارائه گزارشي در زمينه وضعيت اعتبارات و هزينه کردهاي دانشکده ادبيات و علوم انساني، تأکيد کرد سياست دانشگاه توازن در توزيع بودجه در بين دانشکدهها است و عليرغم همه مشکلاتي که وجود داشته سعي شده تمام اعتبارات مصوب در موعد مقرر پرداخت شود.

دکتر ملابهرامي با اشاره به برنامه خاص دانشگاه براي توسعه درآمدهاي اختصاصي دانشگاه، گفت: ما سعي کردهايم از تمام ظرفيت موجود در حوزههاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي براي توسعه و افزايش درآمدهاي اختصاصي دانشگاه استفاده کنيم و چنانجه اساتيد محترم در اين زمينه طرح و نظري خاصي داشته باشند ما با روي باز استقبال ميکنيم.

در اين نشست دکتر مهديزاده معاون پژوهش و فناوري دانشگاه، با تقدير از اهتمام اساتيد دانشکده ادبيات و علوم انساني براي آمار خوب چاپ مقالات و ارائه طرحهاي برون دانشگاهي،  راهاندازي هستههاي پژوهشي را يکي از سياستهاي اصلي دانشگاه در سال جاري عنوان کرد و خواستار اهتمام اعضاي هيأت علمي براي تيمسازي و ارائه طرحهاي کاربردي در اين قالب شد.

دکتر مهديزاده به سياست هدفمند کردن پايان نامههاي دورههاي تحصيلات تکميلي براي حل مسائل استاني و کشوري اشاره کرد و بيان داشت: اگر موضوع  پايان نامههاي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري در قالب  حل مشکلات و معضلات مطرح استان ايلام و کشور تعريف شود، تا مبلغ  دو ميليون تومان اضافه بر هزينههاي ديگر به آنان کمک مالي پرداخت خواهد شد.

در ابتداي اين نشست دکتر ياري رئيس دانشکده ادبيات و علوم انساني گزارش مبسوطي را در زمينه عملکرد چهار ساله دانشکده در حوزههاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي ارائه کرد که متن سخنان ايشان بصورت جداگانه منتشر ميگردد.

در اين نشست اساتيد حاضر به بيان ديدگاهها، نظرات، سئوالات و پيشنهادات مورد نظر خود پرداختند که اهم مسائل حول محورهايي شامل: جابجايي آزمايشگاههاي دانشکده علوم پايه، تجديد نظر در آييننامه ارتقاء اساتيد، تسريع در راهاندازي هستههاي پژوهشي، افزايش بودجه براي برگزاري سخنرانيهاي علمي، راه اندازي رشتههاي جديد دکتري و ساماندهي وضعيت برنامهريزي سالنهاي آمفي در سطح دانشگاه مطرح گرديد.

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها