En Ar

نشست تخصصی مطالعه پدیده خشونت در استان ایلام در دانشگاه برگزار گردید

با هماهنگی و برنامهریزی دفتر دانشگاهی جامعهشناسی ایران در دانشگاه ایلام و همکاری دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری، نشست تخصصی مطالعه پدیده خشونت در استان ایلام در دانشگاه ایلام برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی، نشست تخصصی مطالعهی پدیده خشونت در استان ایلام؛ با سخنرانی دکتر یارمحمد قاسمی مدیر گروه علوم اجتماعی و مدیر دفتر دانشگاهی جامعه شناسی ایران در دانشگاه ایلام، خانم دکتر ماریا رحیمی مدرس مدعو گروه علوم اجتماعی و آقای خلیل کمربیگی پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی استان  و با حضور خانم دکتر طهماسبی مدیرکل امور اجتماعی استانداری و جمعی از دانشجویان صبح دیروز در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار گردید.

در آغاز این نشست، دکتر یارمحمد قاسمی مدیر گروه علوم اجتماعی و مدیر دفتر دانشگاهی جامعه شناسی ایران در دانشگاه ایلام ضمن تبارشناسی پدیده خشونت در استان ایلام، خشونت را پدیدهای مبتنی بر بَرساختهای گُفتمانی دانستند و غلبه گفتمان ایلی – قبیله ای بر گفتمانهای رقیب را سبب بازتولید خشونت در شکل عُریان و نمادین آن عنوان کردند.

در ادامه خانم دکتر ماریا رحیمی مدرس مدعو گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام، تمایلات خشونت‎طلبانه در استان ایلام را مبتنی بر ممهای تشکیل دهنده شبکه DNA فرهنگی در استان عنوان کردند و مباحث مورد نظر در این زمینه را ارائه دادند.

سخنران پایانی آقای خلیل کمربیگی پژوهشگر مسائل فرهنگی و اجتماعی استان بود، که یافتههای تجربی در زمینه نزاعهای بین فردی را ارائه نمود و بیسازمانی اجتماعی را، مقوله هستهای مُدل پارادایمی پدیده خشونت در استان ایلام معرفی نمودند.

در پایان جلسه سخنرانان به سئوالات متعدد حاضرین، بصورت مبسوط پاسخ دادند.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها