En Ar

دانشجویان برتر دانشگاه ایلام در سال 1397 معرفی شدند (تکمیلی)

 

دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه (ورودی 94) در سال 1397:  https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/37139827-کارشناسی-ورودی-94.pdf

دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه (ورودی 95) در سال 1397: https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/37139827-کارشناسی-ورودی-95.pdf

دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه (ورودی 96) در سال 1397: 

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/37139827-کارشناسی-ورودی-96.pdf

دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه (ورودی 97) در سال 1397: 

https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/37139827-کارشناسی-ورودی-97.pdf

دانشجویان برتر مقطع کارشناسی  ارشد دانشگاه در سال 1397: https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/37139827-دانشجویان-برتر-کارشناسی-ارشد-سال-97.pdf

دانشجویان برتر مقطع دکتری دانشگاه در سال 1397: https://www.ilam.ac.ir/file_bank/1398/37139827-دانشجویان-برتر-دکتری-سال-97.pdf

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها