En Ar

امکان ورزش اسکیت برای دانشجویان دانشگاه فراهم گردید

با اهتمام مدیریت تربیت بدنی  دانشگاه، امکان ورزش اسکیت برای دانشجویان فراهم گردید.

  به گزارش روابط عموی، با توجه به استراتژی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ایلام مبنی بر توسعه رشتههای ورزشی و استفاده حداکثری از امکانات و فضاهای ورزشی دانشگاه و با احترام به درخواستهای مکرر دانشجویان، برای اولین بار رشته ورزشی اسکیت در دانشگاه راه اندازی گردید.

در چند سال اخیر سرمایه گذاری مناسبی در ورزشهای همگانی و قهرمانی دانشگاه ایلام گرفته و دانشجویان و کارکنان دانشگاه عنوانهای مختلف کشوری، منطقهای و استانی را به دست آوردهاند.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها