En Ar

مراسم تقدیر از دانشجویان برتر دوره‎های کارشناسی ارشد و دکتری برگزار گردید

طی مراسمی از 51 تن از دانشجویان برتر دورههای کارشناسی ارشد و دکتری تقدیر بعمل آمد/در این مراسم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، خدمات مالی این معاونت به دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی را تشریح کرد.

 به گزارش روابط عمومی، مراسم تقدیر از دانشجویان برتر دورههای کارشناسی ارشد و دکتری با حضور دکتر نعمتی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دکتر مهدیزاده معاون پژوهش و فناوری، خانم دکتر پیرزادنیا مدیر تحصیلات تکمیلی، دکتر توکلی مدیر امور آموزش، دکتر میرزایی سرپرست امور اعضاء هیأت علمی، خانم دکتر مرادی سرپرست دفتر استعدادهای درخشان، معاونین آموزشی دانشکدهها و جمعی از دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی؛ صبح امروز در محل سالن فرزانگان برگزار گردید.

در این مراسم دکتر نعمتی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، بیان داشت: این مراسم بهانهای است تا شورای آموزشی دانشگاه با نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مشکلات مورد نظر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری آشنا شود و از نظرات این عزیزان برای برنامهریزی دقیقتر و مفیدتر استفاده نماید.

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اشاره به نقش دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی در چاپ مقالات در سطح دانشگاه، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا از توان این عزیزان بهرهبرداری بیشتری صورت گیرد  و این مهم با جهت دادن به تدوین پایان نامهها برای حل مشکلات و معضلات جامعه قابل تحقق است.

دکتر نعمتی در ادامه به بیان انتظارات شورای آموزشی دانشگاه از دانشجویان دورههای تحصیلات تکمیلی پرداخت، اظهار کرد: دانشجویان عزی با گذاشتن وقت بیشتر و بهره گرفتن از امکانات دانشگاه و استفاده از نظرات و تجربیات اساتید مربوطه، فرصت بهتری برای کسب تجربه و آموزش در جهت ورود به اجتماع به دست آورند.  

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، افزود: متأسفانه معضل بیکاری الان گریبانگیر فارغ التحصیلان است، اما اگر دانشجویان از تمام ظرفیتهای موجود برای ارتقاء سطح دانش و مهارت خود استفاده کنند، راحتتر میتوانند جذب بازار کار شوند.

در ادامه این مراسم دکتر مهدیزاده معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در تشریح خدمات این معاونت به دانشجویان دورههای کارشناسی ارشد و دکتری گفت: نظر به وجود مشکلات مالی که در جامعه وجود دارد و برای برای تسهیل در کار دانشجویان، تعرفههای آزمایشگاه مرکزی به روال سالهای قبل ثابت میماند و افزون بر آن  تا مبلغ سیصد هزار تومان دانشجویان کارشناسی ارشد و مبلع یک میلیون تومان دانشجویان دکتری میتوانند بصورت رایگان از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشگاه استفاده کنند.

دکتر مهدیزاده، افزود: همچنین  دانشجویان کارشناسی ارشد معادل پانصد  هزار تومان و دانشجویان دکتری معادل یک میلیون تومان میتوانند در زمینه خرید مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی درخواست کتبی نمایند که این درخواستها از طرف معاونت پژوهش و فناوری برای این دانشجویان خریداری میگردد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در مورد کمک مالی به چاپ مقالات مستخرج از پایان نامههای دانشجویی، گفت: اگر مقالهای که از پایان مسترخ شده در مجلات معتبر به چاپ برسد، متناسب با کیفیت مقاله و بر اسس بخش نامه صادره تا مبلغ یک میلیون تومان به دانشجوی مورد نظر کمک مالی پرداخت می گردد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، افزود: اگر  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، موضوع پایان نامه خود را به مشکلات و معضلات مطرح کشور و استان ایلام اختصاص دهند، تا مبلغ  دو میلیون تومان اضافه بر هزینههای دیگر به آنان کمک مالی پرداخت خواهد شد.

دکتر مهدیزاده در زمینه پرداخت کمک هزینه به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری، بیان کرد: با توجه به مشکلات مالی پیش آمده و تورمی که وجود دارد، اهتمام ما بر این است که هزینه پرداختی را افزایش دهیم و همچنین برای سهولت در پرداختها دیگر نیاز به ارائه فاکتور نخواهد بود و بر اساس صورت جلسهای که تنظیم خواهد شد، این کمک مالی پرداخت میگردد.

عضو هیأت رئیسه دانشگاه در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت ارتقاء سطح مهارت های دانشجویان تأکید کرد و گفت: برای تمامی رشتههای موجود در دانشگاه، مهارتهایی که یادگیری آنها برای دانشجویان ضروری است، شناسایی خواهد شد و کارگاه مهارت آموزی متناسب برگزار خواهد گردید.

دکتر مهدیزاده، افزود: همچنین برای آموزش مهارتهای کسب و کار به دانشجویان، درصدد هستمیم با قراردادی که با مدرسه کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف منعقد خواهد شد، دورههای آموزشی ویژهای در دانشگاه برگزار گردد تا دانشجویان بتوانند از این دورهها حداکثر استفاده را بعمل آورند.

در ادامه دانشجویان حاضر در این نشست به بیان دیدگاهها، نظرات، انتقادات و مشکلات مورد نظر خود پرداختند و در پایان از 51 تن از دانشجویان برتر سال 1397 دورههای کارشناسی ارشد و دکتری تقدیر بعمل آمد.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها