En Ar

دیدار رئیس دانشگاه ایلام با اساتید علوم پایه دانشگاه واسط عراق

در راستای توسعه روابط بین المللی دانشگاه، دیدار دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه و هیأت شش نفره دانشکده علوم پایه دانشگاه واسط عراق برگزار گردید.

  به گزارش روابط عمومی، دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه عصر دیروز با هیأت شش نفره دانشکده علوم پایه دانشگاه واسط عراق به سرپرستی دکتر عیدان عاصی عبدالله در محل سالن جلسات حوزه ریاست دیدار کرد.

در این دیدار که دکتر خیری مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی، دکتر رستم زاد رئیس دانشکده علوم پایه، دکتر نقی پور معاون آموزشی و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده حضور داشتند، دکتر علی اکبری با ابراز خرسندی از توسعه روابط دو دانشگاه، تأکید کرد: بواسطه پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی  و مذهبی که بین استان ایلام و استان واسط عراق وجود دارد، دانشگاه واسط محور فعالیتها و توسعه روابط دانشگاه ایلام و دانشگاه‎های کشور عراق است و خوشبختانه از سه سال پیش تاکنون اقدامات مثبتی در این زمینه صورت گرفته و چشم انداز خوبی هم قابل مشاهده است.

رئیس دانشگاه با اشاره به دیدار رئیس دانشگاه واسط و هیأت همراه در اسفند ماه 1397 از دانشگاه ایلام، خاطرنشان کرد: در این نشست تصمیم گرفته شد که سطح روابط دو جانبه به دانشکدهها و گروههای آموزشی توسعه یابد، که خوشبختانه قدمهای خوبی در این راه برداشته شده و در اردیبهشت ماه سال جاری این دومین هیات دانشگاه واسط است که از دانشگاه ایلام دیدار مینماید.

دکتر علی اکبری با تمجید از جایگاه خوب دانشکده علوم پایه در دانشگاه ایلام و سطح منطقه، بیان کرد: وضعیت دانشکده علوم پایه در حوزه‎های آموزشی و پژوهشی در سطح مطلوبی قرار دارد و برای نمونه برای دومین سال پیاپی دانشجوی نمونه کشوری از این دانشکده انتخاب گردید و عضو هیأت علمی این دانشکده در ردیف دانشمندان یک درصد پراستناد در سطح دنیا قرار گرفت و برای همین پتانسیل و ظرفیت خوبی برای توسعه روابط با دانشکده علوم پایه دانشگاه واسط و از جمله در زمینه پذیرش دانشجوی مشترک، تدوین پژوهشهای مشترک، بورس اساتید دانشگاه واسط و استفاده از آزمایشگاه و امکانات دانشکده وجود دارد.

در این دیدار دکتر عیدان عاصی عبدالله معاون آموزشی دانشکده علوم پایه و سرپرست هیأت عراقی با ابراز خرسندی از وضعیت امکانات و آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام و تشکر از اهتمام و مساعدت رئیس دانشگاه برای توسعه روابط دوجانبه، خواستار استفاده از تجربیات مختلف آموزشی و پژوهشی دانشگاه ایلام و بسط همکاری‎های دوجانبه گردید.

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها