En Ar

آیین نامه حمایت از پایان نامه


»فایل راهنمای نحوه پرداخت کمک هزینه پژوهش دانشجویی«
1 -آیین نامه و فایل راهنما را به دقت ملاحظه فرمایید.
2 -فرم شماره 1 را فقط یکبار و در موقع دریافت قسط اول تکمیل نمایید.
3 -برای دریافت هر قسط فرم شماره 2 را تکمیل نموده و تحویل کارشناس پرداخت کمک هزینه 
تحقیقات دانشجویی آقای فرج ا.... شاایان نمایید

1 هزینه نوشت افزار و  ، رایت CD  500/000ریال
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

با دقت در نکات زیر و رعایت آیین نامه، به تسریع در پرداخت کمک هزینه پژوهشی خوخلود امله
نمایید.
1 -کلیه برگه های فاکتور، فیش های بانکی به امضاء و تأیید استاد راهنما و دانشجو برسد.
2 -به جدول سقف درداخت ها دقت شود.
3 -در صورتیکه فااتورها از سقف درداخت بیشتر باشد فقط در حد سقف درداخت می شود. 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها