En Ar

فرآیند انعقاد قرارداد و اجرای طرح‌های پژوهشی برون‌دانشگاهی

Acrobat reader

فرآیند و عملکرد بخش مرجع غیرکتابی(پایان نامه ها)

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرایند پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

فرایند چاپ کتاب ترجمه ای

فرایند چاپ کتاب ،تصنیفی ،تالیفی،تصحیح انتقادی

راهنمای امانت کتاب

فرآیند اعزام عضو هیأت علمی به فرصت مطالعاتی(داخل و خارج- کوتاه مدت و بلندمدت)

فرایند تصویب طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه

فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های پژوهشی داخل دانشگاه شامل: "طرح‌های 2 و 5/2 و 4 میلیون تومانی"

فرآیند پرداخت پژوهانه دانشجویی

فرآیند پرداخت پژوهانه اعضای هیئت علمی دانشگاه

فرایند ثبت نام و تسویه در کتابخانه مرکزی

فرایند تصویب طرح های پژوهشی

Acrobat reader

فرآیند تشکیل هسته‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه ایلام

Acrobat reader

مراحل پذیرش در مرکز رشد

فرآیند ثبت نام کارآموزی

فرآیند درخواست فرصت مطالعاتی

فرایند انعقاد طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها