En Ar

فرایند ترفیع پایه نظام (خدمت سربازی)

فرآیند درخواست پژوهانه (گرنت دانشجویی) دانشگاه ایلام

Acrobat reader

آیین نامه حمایت از پایان نامه

فهرست نشریات JCR2017

Ms Word

فرم مخصوص جلسه حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی

Acrobat reader

فرمهای درخواست معافیت تحصیلی

Ms Word

فهرست نشریات نامعتبراسفندماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبراسفندماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Ms Word

فهرست نشریات معتبر ISI

Ms Word

فهرست نشریات معتبر آذرماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

آیین نامه تخصیص پژوهانه (گرنت) سال 1395 و نیمه اول سال 1396 اعضای محترم هیأت علمی

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر مردادماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

جدول نحوه محاسبه سهم پديدآورندگان فعاليت‌هاي پژوهشي مشترک (جدید)

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر تیرماه 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر خرداد 96 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر علمی-پژوهشی شورای عالی حوزه های علمیه اسفند 95

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر علمی-ترویجی شورای عالی حوزه های علمیه اسفند 95

Acrobat reader

فهرست نشریات نامعتبر آذر 95

Acrobat reader

فهرست نشریات معتبر وزارت علوم اسفند 95

Acrobat reader

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها