طرح تحقیقاتی استفاده از واترباکس به عنوان روشی نوین برای توسعه باغ های دیم در استان ایلام

به گزارش روابط عمومی دانشکده، معاونت محترم تولیدات گیاهی، جناب آقای مهندس اقدسی و مدیر محترم باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام جناب آقای مهندس افراز از طرح تحقیقاتی ریاست محترم دانشکده، آقای دکتر بازگیر با عنوان "استفاده از واتر باکس به عنوان روشی نوین برای توسعه باغهای دیم در استان ایلام" بازدید نمودند. این طرح در راستای همکاری های دانشکده کشاورزی با سازمان جهاد کشاورزی استان به طور مشترک بین دانشگاه ایلام و سازمان جهاد کشاورزی می باشد.

در این بازدید مهندس اقدسیبا اعلام رضایت و کاربردی بودن این طرح ، بر ادامه این گونه همکاریها تأکید داشتند.

طرح تحقيقاتي استفاده از واترباکس به عنوان روشي نوين براي توسعه باغ هاي ديم در استان ايلام