En Ar

امور مشمولین و دکترا

 کارشناس مسئول خدمات آموزشي

 

  • نام و نام خانوادگي: حسين ياري 
  • مدرک تحصيلي: کارشناسي ارشد 
  • تلفن: 08459241286 داخلي 287

شرح وظايف: 

1-صدور ابلاغ براي نمايندگان تحصيلات تکميلي در جلسات دفاع

2-بررسي فرم محرمانه دفاع بعد از تحويل نماينده تحصيلات تکميلي 

اقداماتي که لازم است دانشجويان قبل از پايان نامه/رساله انجام دهند: 

1- ثبت پروپوزال در سامانه ايران داک و دريافت کد رهگيري 

2- مراجعه 2 ماه قبل از دفاع به تحصيلات تکميلي دانشگاه جهت حصول اطمينان از عدم وجود نقص در پرونده تحصيلي 

3- تحويل فرم درخواست دفاع 14 روز قبل از تاريخ دفاع از پايان نامه/ رساله به کارشناس تحصيلات تکميلي 

4-فرم درخواست بايد بعد از ثبت دائم تمامي نمرات دانشجو بصورت تايپ شده و همراه يک برگ ريز نمرات به تأييد اساتيد راهنما،مشاور، داور و ناظر تحصيلات تکميلي رسيده و بوسيله کارشناس تحصيلات تکميلي دانشکده، مدير گروه و معاون آموزشي دانشکده مهر و امضاء گردد. 

5-ناظر جلسه دفاع توسط دانشکده انتخاب و به تأييد تحصيلات تکميلي دانشگاه مي رسد. 

6- از زمان تأييد طرح پيشنهادي دانشجو(پروپوزال) در جلسه گروه تا روز دفاع براي دانشجويان کارشناسي ارشد 6 ماه و براي دانشجويان دکتري يکسال گذشته باشد.

مدارک مورد نياز جهت دفاع دکتري: 

1- مقاله تأييد شده توسط استاد دانشگاه و معاونت پژوهشي دانشگاه

2-پيش دفاع

3- گزارش پيشرفت کار شش ماهه

4- پرينت همانندجويي

5- فرم تأييد نتيجه همانندجويي توسط استاد راهنما

6- گواهي قبولي در آزمون زبان

7- تأييديه تحصيلي مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد 

8- نتيجه قبولي در امتحان جامع  

9- تحويل گواهي موقت دو مقطع کارشناسي  و کارشناسي ارشد

10- فرم حضور در سه جلسه دفاعيه 

مدارک مورد نياز جهت آزمون جامع: 

1- کارنامه

2- گواهي قبولي در آزمون زبان

3- صورتجلسه دانشکده

4- مجوز برگزاري آزمون جامع 

5- تأييديه تحصيلي مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد 

6- درخواست دانشجو در سامانه گلستان و تأييد مدير گروه و معاون آ»وزشي و تحصيلات تکميلي 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها